ANNONS FRÅN BOVERKET

Få bidrag för att ta bort giftig radon

Cirka 250 000 villor i Sverige har en radonhalt som är för hög. Är halten över 200 becquerel per kubikmeter i inomhusluften är det skadligt för hälsan att bo i huset. Då behöver du åtgärda detta med en radonsanering.  

Radon är en gas som du varken kan se eller känna lukten av. Den gömmer sig i luften, i marken och i vattnet. Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium faller isär. Då bildas så kallade radondöttrar (metallatomer) som fastnar i dammet som vi sedan andas in. Radon är skadligt för hälsan och kan i värsta fall orsaka lungcancer.

Få 25 000 kronor i bidrag

Om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel per kubikmeter så behöver du göra en radonsanering. När du gör en radonsanering får du 50 procent av kostnaden för åtgärderna, eller som mest 25 000 kronor, i bidrag.

Ansök om radonbidrag

Du måste vara ägare till och bo i huset du söker radonbidrag för. Radonbidraget söker du via Boverkets e-tjänster eller hos din länsstyrelse. Ett nybyggt hus måste ha varit i bruk under minst två år innan du kan söka radonbidrag för saneringen.

Då ska du göra en radonmätning

Du bör alltid göra en radonmätning när du köper nytt hus, bygger nytt hus, renoverar ditt hus eller ändrar ventilations- eller uppvärmningssystem.

Radonmätning ska genomföras under eldningssäsongen, mellan oktober och april. Radonmätningen pågår under minst två månader och ska vara mycket grundligt och noggrant utförd. Beroende på årstid och snabba temperaturväxlingar kan radonhalten ändras och det är därför viktigt att låta mätningen pågå under en längre tidsperiod.

Bidraget betalas ut när allt är klart

Det är Länsstyrelsens uppgift att besluta om när bidraget ska betalas ut. Det är viktigt att du följer angivelserna för vad du ska skicka in och när du ska skicka in dessa saker. Bidraget betalas ut när arbetet är klart och du behöver skicka in en kopia av fakturan där kostnader för radonsaneringen dokumenteras och där det även framgår när arbetet påbörjades.

Viktigt med uppföljningsmätning

För att ha rätt till radonbidrag är du skyldig att göra en uppföljningsmätning av radonhalten för att se om det blivit någon förändring. Uppföljningsmätningen ska göras på samma sätt som den första radonmätningen som du sökte bidrag för.

Du kan läsa mer om radonbidraget och hur du ansöker på Boverket.

Mest lästa artiklar