ANNONS FRÅN NEB-TEAMET

Stort behov av fler jour- och familjehem

Vill du hjälpa ett utsatt barn eller tonåring att få ett tryggt hem? Både ensamstående och par kan bli jour- och familjehem och göra en viktig insats för kortare eller längre tid. Du eller din familj får ett arvode och alla omkostnader täcks. Så här går det till!

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, men ibland finns det inte förutsättningar för det i det egna hemmet. För dessa barn och ungdomar spelar jour- och familjehem en otroligt viktig roll, och efterfrågan på fler familjer är stort. Vi ställde några frågor om familjehem till Jessica Nyberg, verksamhetschef på Neb-teamet, som tillhandahåller jour-familjehem åt uppdragsgivaren socialtjänsten. 

Vad är jour- och familjehem?

– Jourhem är en familj som tar emot ett barn eller ungdom att bo hos sig kortare tid, medan familjehem innebär att man tar emot en person under en längre tid. 

I uppdraget ingår att ta hand om och stödja individen i vardagen med stöd av Neb-teamets erfarna personal. Hur lång tid som uppdraget pågår varierar, men förhoppningen ​är oftast att barnet eller ungdomen så småningom ska kunna flytta tillbaka till sina föräldrar. 

Vilka barn och ungdomar behöver familjehem?

– Barn och ungdomar som placeras i jour- och familjehem hos oss på NEB-teamet är oftast mellan 0–20 år och kommer många gånger från hem med någon form av social problematik. Det kan vara barn och ungdomar med föräldrar som har problem med missbruk, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar. Andra gånger kan det handla om individer med särskilda behov, som de egna föräldrarna inte har möjlighet att ge tillräckligt med stöd.

Loving african american foster care parent single mother sister embrace teen daughter giving support and protection, black mom hug teenage girl, family kindness concept, close up view, focus on hands

Hur blir man familjehem?

– Man behöver inte vara ett proffs på barn eller ungdomar sedan tidigare. Vad man behöver är en vilja, och ett hjärta att ta hand om och vårda ett barn eller ungdom. Och tid, utrymme och engagemang.

– Alla typer av familjer behövs som familjehem, både par (med eller utan barn, och även samkönade) eller ensamstående. Du/ni kan bo på landet eller i stan, men det behöver finnas tillräckligt med plats så att barnet eller ungdomen kan få ett eget rum. Man ska ha en stabil situation och kunna hjälpa barnet i kontakt med skola, sjukvård och sitt biologiska nätverk. Men kring det får du stöd av oss på NEB-teamet, så vi vill uppmana ”vanligt folk” att våga visa sitt intresse.

– Man börjar med att göra en intresseanmälan hos oss på Neb-teamet, sedan gör vi tillsammans med er en utredning för att se om du/ni har rätt förutsättningar för att bli jour- eller familjehem. Därefter matchar vi er familjs förutsättningar och önskemål gentemot det barn eller ungdom som just ni på bästa sätt kan hjälpa. 

Vilken ersättning får man?

– Man får en ”lön” för sin insats i form av en arvodesersättning, plus en omkostnadsersättning som täcker alla utgifter för barnet, såsom kläder och mat, så man behöver inte bistå med några pengar själv. 

Vilket stöd får familjehemmet?

– ​Varje familjehem tilldelas en utbildad och erfaren konsulent som stödjer familjerna i sitt uppdrag, praktiskt och teoretiskt, och som finns nära till hands, både via telefon och genom fysiska besök. Familjen får delta i utbildningar, handledning och kan komma i kontakt med vår personal under dygnets alla timmar, året runt. Vi har ett mycket nära samarbete med alla våra jour- och familjehem, säger Jessica Nyberg på Neb-teamet.

Logo Big

Om Neb-teamet

Neb-teamet arbetar rikstäckande med psykosocialt stöd och kvalificerad omsorg i jour- familjehem, lägenhet eller eget boende. Läs mer på www.nebteamet.se och lämna din intresseanmälan i formuläret nedan. Anmälan är inte bindande!

Intresseanmälan jour- och familjehem

Här kan du göra en intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan:

  • MM slash DD slash YYYY

  • Vuxna i hushållet


  • Hemmaboende barn


  • Övriga uppgifter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Mest lästa artiklar