Så funkar dolda fel-försäkring

Ska du köpa eller sälja hus? Vi frågade experten varför dolda fel-försäkring kan vara bra för såväl köpare som säljare.

dolda fel försäkring


När du säljer ditt hus är du ansvarig för dolda fel i tio år efter köparens tillträdesdag. Med dolda fel menas fel som fanns vid köptillfället men som inte var upptäckbart eller förväntat utifrån fastighetens ålder eller konstruktion.

Om köparen upptäcker ett dolt fel ska det reklameras till säljaren. Har säljaren ingen dolda fel-försäkring måste denne antingen komma överens med köparen om en ersättning eller bestrida kravet. Köparen kan då begära prövning i domstol. 

Köpare och säljare kan ha olika uppfattning om felet varit dolt eller ej.

— Fördelen med en dolda fel-försäkring är att försäkringsbolaget utreder om det är ett dolt fel, vilket kan vara svårt för en privatperson att ta ställning till, och sedan betalar ersättning inom ramen för försäkringens omfattning. Fördelen för köparen är att oavsett om säljaren gått bort eller är pank så kan man få ersättning, säger Magnus Bäckström, kundombudsman på Mäklarsamfundet.

Vid konstaterat dolt fel kan köparen ha rätt till nedsättning av köpeskillingen. Oavsett om man är försäkrad eller ej tittar man då på vad köpeskillingen skulle ha varit om felet var känt innan — till exempel hur mycket ett skadat badrum skulle ha dragit ner på köpeskillingen.

Dolda fel-försäkring gäller precis som ansvarstiden i tio år.

— Priset för en dolda fel-försäkring ligger på cirka 6 500— 12 000 kr. Olika försäkringar kan dock skilja sig väldigt mycket och det är viktigt att utgå från den byggnad man försäkrar samt vilken risk säljaren vill ta. 

3 alternativ som säljare av hus:

1. Själv ansvara för eventuella dolda fel.

2. Teckna en dolda fel-försäkring.

3. Friskriva sig för dolda fel (mer vanligt förr).

Vanliga dolda fel:

  • Läckande tak.
  • Brister i badrum.
  • Fel i fasader.
  • Fel i dräneringar.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar