ANNONS FRÅN SBAB

Så blir din bostad mer hållbar!

Viljan finns där – men många vet varken hur man kan gå tillväga eller vad det kostar att leva mer hållbart i sin bostad, rapporterar SBAB i en ny undersökning.  


Många pratar idag om hållbarhet. Till exempel social hållbarhet och hållbart boende – faktum är att om man googlar hållbart boende får man inte mindre än 900 000 resultat. SBAB ville ta reda på både om och hur man som boende ställer sig till hållbarhet och frågade därför 2000 personer vad man kan tänka sig att göra för att leva mer hållbart i sin bostad. Här är resultatet!

 

71 procent av de tillfrågade i undersökningen svarade att de kan tänka sig att göra mer för att leva mer klimat- och miljömässigt hållbart i sin bostad. Samtidigt upplever 35 procent att de själva inte kan påverka hur klimat- och miljömässigt hållbar deras bostad är. Det största hindret för att leva mer hållbart i sin bostad är att det anses vara för dyrt (30 procent) följt av att man inte vet hur man ska göra (26 procent). Det visar en ny rapport från SBAB som undersöker inställningen till hållbarhet i hemmet.

 

Många vill leva mer hållbart – men har inte råd

När SBAB frågade om man vill göra mer för att leva hållbart i sin bostad så svarade 71 procent ja.  Framför allt är det de unga som vill göra mer för att leva hållbart, i åldrarna 18–44 år vill hela 82 procent göra mer, sedan avtar viljan med stigande ålder. Bilden är att hållbart boende är dyrt. 30 procent uppger att de vill ha ett mer klimatsmart boende, men inte har råd. Detta förstärks ytterligare när man tittar på vad man uppger som det bästa sättet att få människor att leva mer klimat-/ miljömässigt hållbart i sina bostäder. Majoriteten (56 procent) svarar att det bästa sättet är att göra det billigare är att göra hållbara val.

 

Grönt bolån

Klimat- och miljöfrågor hamnar högt upp på agendan idag, vilket återspeglas i resultatet. Samtidigt är det tydligt att många upplever att de skulle göra mer om de hade råd och visste hur. Bostadssektorn har ett ansvar att bli tydligare och informera bättre. För att uppmuntra fler att bo mer hållbart och för att visa att det inte behöver vara dyrare introducerade SBAB för drygt ett år sedan ett Grönt Bolån. Det innebär att man får rabatt på sitt bolån om man bor i en bostad med energiklass A, B eller C. Det Gröna Bolånet är grönt hela vägen – från upplåning till utlåning. Det innebär att SBAB har slutit ett kretslopp genom att låna pengar via så kallade gröna obligationer som sedan öronmärks för att enbart finansiera Grönt Bolån.

 

Sopsorterar och släcker lampor

Förutom att det anses vara för dyrt finns det de i undersökningen som uppger att de inte vet hur de ska göra för att leva mer hållbart i sin bostad (26 procent). Där har branschen en uppgift att informera. På frågan om hur man gör idag för att leva mer klimat- /miljömässigt hållbart i boendet så svarar de flesta att de sopsorterar (82 procent) och släcker lampor när de inte befinner sig i rummet (73 procent). Att göra större förändringar såsom miljövänlig el eller installation av solceller, är inte lika vanligt.

Det är tydligt att det finns ett behov av mer kunskap om hur man ska göra för att leva mer hållbart i bostaden. Om man inte vet hur man ska leva hållbart i sin bostad är det inte så lätt att göra det. Därtill är det många som sannolikt avskräcks av ovissheten om vad det kostar. 

 

Se över ditt elavtal – ett bra första steg

Bostäder står för mellan 30 och 40 procent av den totala energiförbrukningen i Sverige. Därför kan ett bra första steg i hållbar riktning vara att se över sitt elavtal och se till att välja miljömärkt el från vind, sol, vatten, miljömärkt fjärrvärme och, i den mån det är möjligt, använda bergvärme. Klimatavtrycket från nyproduktion och renoveringar av befintliga bostäder bidrar till stora växthusgasutsläpp. Därför är det viktigt att bostadsutvecklarna och den som renoverar på egen hand tänker cirkulärt genom att exempelvis välja material som kan återbrukas.

 

Läs mer om grönt bolån här.

Mest lästa artiklar