”Skilsmässa – hur gör vi med huset?”

Skilsmässa är ett faktum och en av parterna vill bo kvar. Men hur kommer man fram till vilken summa den före detta partnern ska lösas ut för? Vi i Villas juridikexpert förklarar.


Skilsmässa – hur gör vi med huset?

Jag och min fru ska skilja oss och vi står båda som ägare på vårt hus. Det är jag som kommer att bo kvar, hon vill att jag ska lösa ut henne från huset. Vad är det som gäller då? Hur kommer jag fram till vilken summa jag ska lösa ut henne med?

Henrik

Svar: Ni ska skriva ett bodelningsavtal mellan er för att reglera vem som ska ha vad i samband med er skilsmässa. Ni ska ha ansökt om äktenskapsskillnad hos tingsrätten för att kunna inleda en bodelning. Som makar ska allt så kallat giftorättsgods delas på hälften. Har ni till exempel ett äktenskapsförord som säger att vissa tillgångar är enskild egendom ska dessa inte delas.

Det är vanligt att en av parterna bor kvar i den gemensamma bostaden och därmed övertar ägandet och bolånen till 100 procent.

Alla tillgångar och skulder som ska fördelas tas upp i bodelningsavtalet. Värdet av till exempel bostaden brukar motsvara marknadsvärdet vid bodelningstillfället. Man ser till boets totala nettotillgångar, och respektive part ska gå ur äktenskapet med lika behållning. Den som tar över en bostad får i regel ett större värde på sin lott. Med utgångspunkt att man ska ha lika är mellanskillnaden den summa som ena parten ska “lösas ut” med så kallad skifteslikvid.

En bodelning utlöser ingen skatt, men den som övertar ett boende får all skatt i framtiden varför parten som blir “utlöst” vanligen kompenserar den andra för detta. Vanligen tar man även hänsyn till framtida mäklararvode i detta sammanhang.

Jag vill dock understryka om att det råder avtalsfrihet mellan parterna i samband med bodelning och så länge man är överens kan man sinsemellan avtala om detta.

Min rekommendation är att man skriver bodelningsavtal i samband med ansökan om äktenskapsskillnad då det inte finns några tidsbegränsningar när man ska göra detta. Man kan alltså påkalla bodelning många år efter skilsmässan.

Eva Trané Lindgren

 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar