Hussvamp – husägarnas mardröm

Hussvampen är lömsk, den växer i det fördolda och bryter ner träet i ditt hus. Håll ögonen öppna och upptäck den i tid – och gör inte misstagen som får den att trivas!


Hussvampen är otäck, det råder det inga tvivel om. Om den äkta hussvampen får fäste i ditt hus bryter den ner träet. Den är alltså en allvarlig skadegörare, inte minst för att den ofta har hunnit ställa till stora skador innan man upptäckt den.

I Sverige lever den enbart inomhus på trä, men sporerna finns i luften – så det gäller att se till att svampen inte kan börja gro och få fäste!

Så uppdagas problemet 

Ofta upptäcker man angreppen vid renovering, eller om man har haft en vattenläcka och bryter upp golv eller vägg. Sviktande golv kan också vara ett tecken. Sporerna är väldigt finkorniga, men man ser dem som ett kanelliknande pulver på golvet – vilket är ett tecken på att svampen under en tid har utvecklats så pass att den har bildat en fruktkropp, och det är först då som sporer mognar och kan skjutas i väg. På så vis når svampen nya platser.

Varning för fukt

För att sporerna ska börja gro och bli svampar krävs en vattenkälla av något slag – som en pöl av stående fritt vatten – och dessutom trä i vattnets omedelbara närhet. Vattnet kan komma från en tidigare läcka, eller av för mycket fukt i grunden. Om det då dessutom ligger trä, t ex brädor, i vattnet kan sporerna – som trivs bäst i 20–22 grader – börja gro (de klarar att gro från 3–26 grader). Så negligera aldrig vattenskador och fukt!

Angreppet kan börja med en vattenläcka som inte åtgärdas.

Läs också: Försäkringsfällor i hemmet 

Sprider sig dolt 

Om hussvampen börjar växa sker det oftast osynligt, i en vägg eller i krypgrunden. Den kan då ta sig vidare under lång tid och sprida sig en bra bit bort från sin vattenkälla, långt in på torrt virke. För så länge svampens mycel – de tunna celltrådar som grenar ut sig – har kontakt med vattenkällan kan den växa längre och längre bort och bryta ner mer och mer friskt trä, och på så vis skadas husets hållfasthet.

Att besegra hussvamp

I en sanering byter man ut det skadade virket ända in till friskt virke och behandlar med svampdödande medel. Om det finns risk för framtida fuktskador elimineras de t ex genom dränering eller så installerar man en avfuktare i krypgrunden.

Det går absolut att vinna över hussvampen. Och de goda nyheterna är att om man gör en noggrann sanering är risken för att få tillbaka angreppet nära noll. Mycelen kan leva kvar runt nio år i ett sanerat hus, men de kan alltså inte börja växa igen om inte rätt förutsättningar finns.

Tips!

Ofta ingår försäkring mot hussvamp i hemförsäkringen, så att man kan få hjälp med sanering efter ett angrepp – och det är väl värt att se över sitt skydd om man är orolig.

Kontakta exempelvis Anticimex om du har frågor och misstänker att du har hussvamp. 

Källa: Thomas Persson Vinnersten, Anticimex, biolog och skadedjursexpert

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar