Här måste du skotta och sanda utanför tomten – kommunlistan

Visste du att du som villaägare kan vara ansvarig för att skotta och sanda gångbanan utmed din tomtgräns? Här är listan på vad som gäller i din kommun.


Undrar du vilket ansvar du som villaägare har för att skotta snö och sanda gångbanorna utanför din tomtgräns om vintern? Faktum är att reglerna skiljer sig mellan olika kommuner, men kommunerna har rätt att bestämma att ansvar för viss vinterväghållning utmed fastighetens tomtgräns ligger på fastighetsägaren.

Majoriteten av husägarna ansvarar för snöröjningen

I 6 av 10 kommuner är det villaägaren själv som ska stå för snöröjningen, samt se till att halkbekämpa även gångbanor utmed tomtgränsen. I vissa fall är det även en viss snönivå som gäller för då villaägaren är skyldig att skotta. Detta enligt en undersökning nyligen genomförd av Villaägarnas riksförbund, som kartlagt i vilka kommuner dessa regler gäller.

I 5 av 10 kommuner utför kommunerna enbart ”Norrlandsplogning” (det vill säga att snön från vägarna plogas upp på gångbanorna och sedan blir kvar där) i hela eller delar av småhusområdena.

Enligt Villaägarnas riksförbund finns det många argument till att kommunen istället bör stå för snöröjningen: kommunens snöröjning och halkbekämpning är i många fall mer effektiv än den som enskilda villaägare utför. En villaägare kanske dessutom inte kan skotta eller sanda ordentligt av anledningar som sjukdom, ålder och semester.

– När kommunen lägger över ansvaret på villaägaren blir det sämre snöröjning och halkbekämpning. Risken blir därmed högre att gående halkar och slår sig. När gångbanorna inte skottas, tvingas även gående ut på körbanan, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riksförbund.

Ansvar vid halkningsolycka

Vad händer om man som villaägare är ansvarig för att skotta, och en olycka sker?

– Man kan bli skadeståndsskyldig. Det vill dock till att den som halkade och skadade sig kan visa att olyckan har berott på bristande snöröjning och halkbekämpning samt att småhusägaren har varit vårdslös. I praktiken blir det en försäkringsfråga om det är en skada av betydelse. Den som halkar kan utnyttja sin olycksfallsförsäkring. Skulle småhusägaren vara ansvarig för halkolyckan, kan ansvarsdelen i villahemförsäkring utnyttjas, säger Ulf Stenberg.

Hur stort område utanför tomten har man ansvar för att skotta?

– Kommunens möjlighet att bestämma att viss renhållning och vinterväghållning ska föras över på fastighetsinnehavare gäller för gångbana eller annat för gångtrafiken behövligt område utanför fastigheten. Det behöver inte vara en gångbana som ligger i direkt anslutning till fastighetsgränsen. En smal grönremsa på ett par meters bredd mellan fastighetsgränsen och gångbanan gör inte att fastighetsägaren slipper ifrån skyldigheten. Det är dock oklart hur bred grönremsan får vara men är den 25 meter eller mer går fastighetsägaren troligtvis fri, säger Ulf Stenberg.

Lista: I dessa kommuner ansvarar du för att skotta och sanda

Här ansvarar du för att skotta och sanda utanför din tomt – kommun för kommun

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av Villaägarnas riksförbund och bygger på enkäter som skickades till Sveriges samtliga kommuner under augusti-december 2015. 220 av 290 kommuner har svarat på enkäten.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar