”Hjälp, kan grannen tvinga oss att ta ner vår vackra lönn?”

Kan grannen tvinga mig att ta ner mitt träd, undrar en av våra läsare. Läs juristens svar här.


Hjälp, kan grannen tvinga oss att ta ner vår vackra lönn?

Vi har en stor gammal lönn på tomten, 20 meter hög. Vår granne vill prompt att vi ska ta ner den, vilket vi sagt nej till. Hon vill då att vi ska kapa toppen, då lönnen är en “olägenhet” för henne. Jag har svårt att se att det är det, då lönnen bara skuggar hennes terrass en timme på kvällen. Vem avgör? Grannen eller jag?

Kattie

Svar: Huvudregeln är att den som äger en fastighet själv bestämmer vilka åtgärder hen vill vidta med sina träd, buskar och dylikt. Precis som du antyder kan du som fastighetsägare tvingas vidta åtgärder om dina växter stör dina grannar.

Att ditt träd skuggar grannens tomt är inte ett skäl som rättsligen ger grannen rätt att begära att du kapar eller hugger ner trädet. Annorlunda skulle det vara om trädet var ruttet och riskerade att orsaka skada på din grannes tomt. Vad som avgör om det är en ”olägenhet” eller inte finns inget exakt svar på mer än lagtext, praxis och allmän domstol. Enligt 3 kap. 2 § jordabalken får en granne inte ta saken i egna händer och exempelvis hugga av en gren som tränger in på dennes tomt innan grannen gett dig möjlighet att själv åtgärda problemet.


Du måste alltså inte kapa av toppen så länge trädet inte är ruttet och det vid ett lättare oväder finns en risk för att grannens tomt tar skada.

Med vänlig hälsning,
Vega Schortz, jurist

Vega Schortz, jurist på Lawline.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar