”Kan min sambo bo kvar utan att ärva huset?”

Kan min sambo bo kvar utan att ärva huset, undrar en av våra läsare. Läs advokatens svar här!


Kan min sambo ärva huset efter mig?

Jag bor tillsammans med min sambo i ett hus som jag äger till 100 procent. Jag har tre vuxna barn (helsyskon). Om jag går bort, kan jag på något sätt ”fördröja” arvet, det vill säga huset, till mina barn, så att min sambo kan bo kvar? Hon är pensionär och kan omöjligt köpa loss det. Att genom testamente ge henne huset skulle också kännas fel, då mina barn säkerligen skulle känna sig felfördelade. Om barnen kommer att stå som ägare på huset, kan de då ge min sambo ”kompishyra” eller liknande så länge min sambo vill? Relationen mellan dem är i dag bra, så jag vill inte att detta blir fel mellan dem. Huset är i dag värt cirka 1,7-2 miljoner kronor.

Roger Persson

Svar: Det är fullt möjligt att testamentera nyttjanderätten till viss egendom till någon, samtidigt som äganderätten tillkommer annan. Det går att begränsa nyttjanderätten till viss tid samt förena nyttjandet med visst betalningsåtagande. Det är dock en grannlaga uppgift att försöka bestämma under vilka villkor som t ex en sambo skall få bo kvar i en fastighet. Du kan i testamentet bestämma ett visst hyresbelopp som skall inkludera allt. Det går också bra att skilja på löpande respektive fasta kostnader, så att löpande utgifter ingår i en hyra och fasta utgifter inte. Definitionen av det ena eller det andra är dock ingalunda givet!

Hyra till ”självkostnadspris” är också en variant, men är det lån på huset, där både ränta och amortering skall utges, bör du tänka på vem som lämpligen skall betala för dessa – ägarna (barnen) eller hyresgästen (sambon).

Kostnaden för eventuella renoveringar är heller inte lätt att hantera. Som du säkerligen förstår kommer en alltför långvarig hyresperiod närmast oundvikligen leda till konflikter mellan din sambo och barnen som får agera som hyresvärdar. Under en viss övergångsperiod, för att ge en efterlevande sambo rimlig chans att i lugn och ro hitta nytt boende kan dock ett väl övervägt nyttjanderättsavtal fungera.

Jag rekommenderar att du tar hjälp av en jurist för utformning av testamentet, eller möjligen att både sambon och barnen tar del av diskussionen av vad som kan vara ett lämpligt hyresavtal, så att ni i förväg är någorlunda överens.

Isabel Areskoug Jantzen

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar