”Jag vill köpa ut min sambo ur huset”

Hur går man tillväga för att köpa ut sin sambo, och vad ska man betala vid utköp av hus?


Jag undrar hur mycket jag ska betala min sambo för ett utköp ur vårt gemensamma hus. Exempel: Vi har lån på totalt 1 129 000 kr. Huset är värderat till 1 250 000 kr.
Jag får det till en mellanskillnad på 121 000 kr, och hälften av det blir då 60 500 kr.
Är det den summa min sambo har rätt till då? 

Fredrik

Svar: Ja, det är ungefär rätt. Många gånger brukar man också göra avdrag på marknadsvärdet för latent realisationsskatt samt förväntat mäklararvode. 

Gör så här: Upprätta ett köpeavtal på marknadsvärdet minus de latenta kostnaderna ovan, varvid övertagandet av lån utgör en del av betalningen. 

Du köper alltså inte halva huset för den summa som utgör den framräknade likvida betalningen. Ett annat sätt är att ni gör en bodelning för överföring av huset. Då får du huset och hon får en skifteslikvid som utgörs av halva nettotillgången (det vill säga marknadsvärde minus skulder). Sök rättslig rådgivning för denna transaktion! 

Isabel Areskoug Jantzen

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar