Nytt alternativ till god man

Visste du att du själv kan bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet? Juristen Eva Trané Lindgren reder ut den nya lagen om framtidsfullmakt. 

Yngre kvinna bredvid äldre kvinna som skriver på ett papper.


Sedan den 1 juli 2017 kan du själv bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden, om du behöver det.

– Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och förvaltare och kan avse ekonomiska och personliga angelägenheter, men får enligt lag inte avse medicinsk vård, säger Eva Trané Lindgren, jurist på Avtal24.

När börjar framtidsfullmakten gälla?

– Det är fullmaktshavaren som avgör när en framtidsfullmakt träder i kraft och det är vid den tidpunkt då personen som utfärdat fullmakten blir oförmögen att hantera sina angelägenheter på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Fullmaktshavaren kan begära att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft. Det kan också anges som ett krav i framtidsfullmakten att tingsrätten ska pröva om fullmakten har trätt i kraft.

Vad finns det för krav på fullmaktshavaren?

– Man ska ha fyllt 18 år och inte vara beslutsoförmögen. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av den som ger fullmakt och två vittnen ska vara närvarande samtidigt som fullmakten undertecknas.

Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla.

Fullmakten får omfatta personliga eller ekonomiska angelägenheter som fullmaktsgivaren själv bestämmer. Till exempel skötsel av löpande ekonomiska ärenden såsom att betala räkningar, hantera avtal om hyra, el, och andra abonnemang. Den kan även omfatta förvaltning av tillgångar såsom tillgångar i bank.

Finns det något i nya lagen som berör särskilt villaägare?

– Bra att veta för dig som villaägare är att du kan bestämma att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av din bostad.

Som det varit tidigare har det krävts en god man för att kunna sälja en bostad om exempelvis den ena maken blivit sjuk och behövt flytta till ett äldreboende. Om en framtidsfullmakt som omfattar bostadsförsäljning finns skriven kan man istället sköta det inom familjen.

Var tecknar jag en framtidsfullmakt?

– Det är viktigt att framtidsfullmakten är korrekt formulerad och skräddarsydd efter fullmaktsgivarens behov. Vår rekommendation är att ta hjälp av en jurist för att undvika oklarheter och överraskningar i framtiden.

Hos Avtal24 kan man upprätta framtidsfullmakt till fast pris. Medlemmar i Vi i Villa-klubben har dessutom 20 % rabatt. 

Eva Trané Lindgren, jurist

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar