ANNONS FRÅN GEOBEAR

Klarar din husgrund värmen i sommar?

Förra sommaren hade vi extremhetta i landet. Marken torkade snabbt ut och många villaägares hus drabbades hårt av sättningar. Extra tydligt syntes skador på tegelhus och hus med putsfasad. Vad händer med huset när marken torkar ut och vad ska man som villaägare ha koll på?


Extremhetta ledde till sättningar

Många villaägares fastigheter drabbades hårt av sättningar förra sommaren när vi hade extremhetta i landet. Bevattningsförbudet gjorde att man inte kunde vattna sina gräsmattor och tomter. Grundvattennivåerna sjönk och marken torkade ut.

 

Då börjar huset röra på sig

När marken torkar ut försvinner vattnet i jorden. Det leder till att jorden krymper och markens volym minskar. När marknivån sjunker finns en risk att husgrunden också följer med och det gör att huset börjar röra sig. Ett hus är byggt för att stå stabilt på samma plats och börjar det röra sig kan det i förlängningen leda till allvarliga sättningsproblem, och är en direkt säkerhetsrisk för dem som bor där.

 

Storbritannien som varnande exempel

Förra sommaren uppmärksammades sättningar ordentligt i Storbritannien och fler än någonsin tidigare rapporterades. Många husägare var inte alls förberedda på vad som skulle ske, utan njöt av sommaren och värmeböljan. Men de stigande höga temperaturerna och extremtorkan ledde till allvarliga sättningar i husen när marken torkade ut. Storbritannien noterade att förra sommaren var en av de hetaste i landet på över 100 år. Även i Sverige var förra sommaren rekordvarm och antalet sättningsproblem ökade i och med detta.

Fredrik Palm, projektansvarig hos Geobear, kan bekräfta detta. Geobear är ett företag som arbetar med stabilisering av sättningsskadade hus.

– Jag har aldrig åkt på så många sättningsbesiktningar förut som jag gjorde förra sommaren, berättar Fredrik. Gamla hus som stått helt stilla i över 40-50 år började plötsligt röra på sig. Jag märkte detta allra tydligast i Skåneområdet.

Många husägare tog kontakt och var mycket oroliga.

– Vi hade många gånger fler samtal i somras, jämfört med året innan. Att grundvattnet sjönk på grund av för lite regn, samt kraftig strålningsvärme, var bidragande orsaker till denna plötsliga ökning, berättar Fredrik. 

 

Träd och buskar nära huset påverkar

Om du ser dig om på din tomt, hur nära huset har du planterat buskar och träd? Stora träd och buskar nära huset kan vara en av anledningarna till att huset råkar ut för sättningsproblem. Precis som människor har växter ett stort behov av vatten. När marken torkar ut finns inget vatten kvar till växterna, då växer rötterna under jorden för att komma åt de allra sista dropparna. Finns träd och buskar planterade nära husgrunden kan det leda till att marken torkar ut snabbare.

 

När marken torkar ut växer rötterna under jorden i jakt på den sista fukten som finns kvar. Foto: iStockphoto

 

Så upptäcker du tidiga tecken på sättningsproblem 

Sprickor som tillkommit, eller som fortsatt växa, är ett vanligt första tecken på sättningsproblem. Sprickorna kan dyka upp utomhus på husfasaden, eller inomhus på innerväggar, i hörn eller på gipsväggar. Det är framför allt tegelhus och hus med putsfasad som löper störst risk eftersom materialet inte klarar av snabba höjdförändringar och rörelser över tid. Trä, däremot, är ett levande material som klarar av förskjutningar bättre. Med det sagt kan trähus ändå drabbas av sättningar, även om dessa kan vara svårare att upptäcka på utsidan. För att upptäcka sättningsproblem i trähus får man prova om fönster och dörrar går att stänga helt och notera om golven plötsligt börjar luta.

– Om fönster och dörrar plötsligt fastnar och inte går att stänga helt, då ska man givetvis låta en expert genomföra en sättningsinspektion, säger Fredrik. Förra sommaren tog en villaägare kontakt med oss precis när personen i fråga kommit hem från sin semester. Villaägaren kunde inte komma in i sitt hus eftersom ytterdörren inte kunde öppnas. Det var helt rätt att ta kontakt, man ska vara extra uppmärksam på förändringar som sker snabbt!

 

Tegelhus är extra känsliga för sättningar. Foto: iStockphoto

 

Andra tecken på sättningsproblem är golv som sjunker, glapp som plötsligt uppstår mellan lister och golv, fönster och dörrar som inte helt går att stänga eller om barnens bollar plötsligt börjar rulla iväg över golven. De som bor i trähus bör vara extra observanta på den här typen av förändringar.

 

Sättningsproblem går att åtgärda

Det är viktigt att åtgärda sättningsproblem fort så att skadan inte förvärras och blir mer kostsam. En markförstärkning med geopolymer är ett effektivt sätt att motverka sättningar på.

 

Här kan du läsa mer om sättningsproblem och hur du löser dem. 

Mest lästa artiklar