ANNONS FRÅN SBR

Besiktiga ditt hus!

Marie Fägerman, certifierad besiktningsman, förklarar varför ska du anlita en besiktningsman när du köper och säljer ditt hus. 


Varför ska jag anlita en besiktningsman? 

– Som privatperson får du hjälp att uppfylla din del av undersökningsskyldigheten, som är långtgående när du köper hus. Jag hjälper till att noggrant undersöka husets skick, och vet var jag ska titta samt fråga efter. Jag kan också tolka olika tecken som kan tyda på fel: Har huset riskkonstruktioner och vad kan det innebära? Är åldersslitaget normalt? Finns det skador på huset? Är utföranden fackmässigt gjorda?

Kan jag anlita en besiktningsman både vid köp och försäljning av hus?

– Absolut.

När i sälj- och köpprocessen ska besiktningen utföras?

– Innan köpekontraktet är signerat. Du kan även ha rätt att besiktiga ett hus efter att kontraktet är skrivet, men då måste det finnas med en klausul i kontraktet som tillåter det. I klausulen bör det stå vilka rättigheter du har om besiktningen visar på brister i bostaden, exempelvis prisavdrag eller hävning.

Hur vet jag att den besiktningsman jag anlitar har adekvat kunskap och tillräcklig utbildning för att göra ett bra jobb?

– Fråga efter utbildning, ansvarsförsäkring, certifiering och be om referenser. Besiktningsmän i Svenska Byggingenjörernas Riksförbund, SBR, har ett gemensamt och systematiskt arbetssätt och en samsyn på vad som ska ingå i en överlåtelsebesiktning med gemensamma mallar och bedömningsgrunder. Vi har klarat SBR:s grund- och fortsättningskurs till besiktningsman samt har styrkt yrkeserfarenhet. Att tillhöra en branschorganisation (i det här fallet SBR) innebär en kvalitetssäkring för kunden. Som besiktningsmannen följer jag utvecklingen inom besiktningsområdet och rättsläget samt har en konsultansvarsförsäkring. När en besiktningsman inom SBR har varit verksam en tid så kan denne också ansöka om att bli certifierad av ett externt certifieringsorgan, SP Sitac.

Vilken bakgrund har du? 

– Jag är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör och har jobbat på kommunala miljö- och byggförvaltningar i 17 år, med ansvar för myndighetsutövning av olika slag inom bygg- och miljö- och hälsoskydd.

Måste jag som husköpare vara väldigt tekniskt insatt för att kunna läsa och tolka besiktningsutlåtande?

– Som besiktningsman har jag en pedagogisk plikt att skriva så att kunden begriper, men det är klart att vissa delar kan framstå som svårbegripliga. Men det är därför kunden ska vara med på plats när besiktningen görs så att ha eller hon kan ställa frågor med en gång. Det är viktigt att ta chansen och vara frågvis!

Fråga efter utbildning, ansvarsförsäkring, certifiering och be om referenser när du anlitar din besiktningsman. 

Hur går det till när jag anlitar dig?

– I samband med att jag tar emot uppdraget, förklarar jag innebörden av det jag gör, samt vad som inte ingår i besiktningen, exempelvis radonmätning, installationer, eller provtryckning av murstock. Därefter skickar jag en skriftlig uppdragsbekräftelse med tillhörande uppdragsvillkor och bokar en tid när vi ses på plats.

– Väl där går jag igenom med säljaren vad han eller hon känner till om tidigare  renoveringar, eventuella skador samt kända fel. Därefter går vi igenom alla husets delar utifrån och in: marken närmast huset, sockeln, fasaden, fönster, yttertaket, taktäckningen, takavvattningen, vindsutrymmena, vidbyggnaderna, samtliga invändiga utrymmen inklusive grundläggning.

– Oftast lämnar jag en sammanfattning vid besiktningens slut men jag går alltid  igenom bilder och anteckningar tillbaka på kontoret och besiktningen är inte färdig förrän kunden har fått det skriftliga utlåtandet, vilket oftast skickas på mejl. Därefter måste kunden höra av sig till mig omgående om det finns några oklarheter efter besiktningen.

Vad händer om jag inte är nöjd med det utförda jobbet?

– Då kan du yrka på prisavdrag eller skadestånd. Sådana ärenden prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. 

Hur lång tid tar en besiktning?    

– Cirka tre timmar. Tar det längre tid så är besiktningsmannen generellt inte tillräckligt strukturerad – man måste ju även ta hänsyn till sin kunds tid. Samtidigt som en för snabbt genomförd besiktning innebär att man sannolikt inte har varit tillräckligt noggrann, och inte heller gett kunden tillfälle att förstå varken upplägget eller resultatet av besiktningen.

Hur mycket kostar det att anlita en besiktningsman?   

– Mellan 8-10 000 kronor inklusive moms. Restid och bilersättning kan tillkomma. Tjänsten är inte rotberättigad, men utgiften kan däremot dras av från den eventuella vinsten vid en husförsäljning.

Om jag köper ett hus som redan har besiktigats av säljaren, måste jag göra en egen besiktning då?

– Det viktiga är att du får en genomgång på plats med besiktningsmannen, det räcker inte med att läsa sig till husets skick utifrån ett besiktningsprotokoll. Om du känner dig tveksam, gör en egen besiktning – glöm aldrig att det är du som köpare som har en långt gående undersökningsskyldighet.

 

 

Expertfakta

Marie Fägerman är byggingenjör och certifierad besiktningsman vid företaget Husesyn Svenska Besiktningar i Boden. Totalt har hon varit verksam besiktningsman i 13 år. Marie är också styrelseledamot i SBR Byggingenjörerna.

Läs mer här! Fler frågor? Kontakta SBR på 08-462 17 90 eller info@sbr.se. 

 

Mest lästa artiklar