”Grannens tomt är misskött och skräpig – vad kan vi göra?”

Hur misskött får en tomt vara innan kommunen rycker in, undrar en läsare. Läs juristens svar här!

misskött tomt

På vår gata finns en riktigt misskött tomt. Där är vildvuxet och två rostiga bilar står och skräpar. Vi grannar har kollat med kommunen men de säger att vi inget kan göra. Ägarna har inte bott där på ett år. Huset sänker värdet i området, finns det inget vi kan göra?

Trött granne

Svar: En tomt måste vara väldigt ovårdad för att kommunen ska ingripa. Det sker bara om tomten är en olägenhet för grannar, orsakar olycksfall eller är ett hinder i trafiken. När är gränsen då nådd? Jo, tomten får inte användas som lager för skrot, bilar eller båtar. Två bilar är nog inte tillräckligt för att tomten ska ses som lager. Finns miljöfarligt avfall eller skadedjur är chansen större för att miljöförvaltningen agerar. 

Man kan väcka skadeståndstalan mot fastighetsägaren i domstol, men det är dyrt och man måste kunna påvisa en konkret skada orsakad av den skräpiga tomten. Har ni frågat fastighetsägaren om ni grannar kan hjälpa till att iordningställa tomten?

Linda Ljunggren Syding, jurist, Lexly

Läs också: Grannens häck skymmer utsikten – vad kan vi göra?


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar