Läsarfråga: Funkar aska som näring i trädgården?

Kan man använda den överblivna askan? Experten svarar. 

Är det bra att använda aska från kakelugnen som näring i trädgården? 

Helene L

Svar: Vedaska tillför bland annat fosfor, kalium och kalcium men däremot inget kväve. Använda vedaska från lövträd och ta knappt 1 dl per buske. Använd inte vedaska till surjordsväxter som rhododendron och lägg inte askan på komposten. 

Anna Theorin, trädgårdsmästare

TV: Redaktionens bästa klipp!

Mest lästa artiklar