Rätt försäkrad?

Har du det skydd du behöver när det gäller din bostad? Vi i Villa rätar ut alla frågetecken i försäkringsdjungeln.


1. Jämför innehåll av olika villa- och hemförsäkringar på Konsumenternas.se.

Innehållet är viktigare än priserna, som kan variera oerhört mycket och dessutom ofta förändras över tid. Erbjuds du ett lågt pris ska du vara medveten om att det bara gäller ett år, vilket är så lång tid som försäkringsavtalet löper.

2. Teckna en villa- försäkring och en hemförsäkring utifrån vad som passar dig.

Hem- och villaförsäkringar säljs ofta tillsammans i ett paket, men de går bra att köpa separat och i olika bolag. Det blir oftast billigare att köpa båda hos samma.

3. Hemförsäkringen täcker ditt lösöre (möbler, kläder och prylar) när de gäller stöld, brand och läckage.

I hemförsäkringen ingår även ansvar, rättsskydd, överfall och reseskydd. Villaförsäkringen ersätter skador på villan och tomten, men täcker oftast inte yt- och tätskikten i våtutrymmen. Om så är fallet kan du teckna en tilläggsförsäkring eller byta försäkringsbolag.

4. Allriskskydd (ingår i vissa hemförsäkringar, men kan annars tecknas separat) är till för att skydda ditt lösöre mot skador du själv åsamkar dem.

Det är ett billigare och mer effektivt skydd än att teckna separata produktförsäkringar för varje pryl du köper. Riktigt dyra saker, exempelvis konst, måste du dock alltid specialförsäkra.

5. Håll koll på vem som har beställaransvaret vid en skada.

Om något går fel vid återställande av skadan – det blir för dyrt, tar för lång tid och så vidare – är det som regel konsumenten som själv har snavret att reklamera mot hantverkaren.

6. Ersättning vid olycksfall eller sjukdom ingår inte i hemförsäkringen.

Med undantag för akuta olycksfall eller sjukdomar på en resa som pågår i upp till 45 dagar (i vissa bolag är perioden något längre). Ska du resa längre tid än så måste du förlänga reseskyddet innan du åker.

7. Hemförsäkringen gäller för alla som bor på adressen, men oftast inte för inneboende.

Hos vissa bolag räcker det med att ange vilka som ska omfattas av försäkringen på försäkringsbrevet.

8. Har du ett fritidshus kan du teckna en fritidhusförsäkring som gäller för byggnaden.

Och ofta för det lösöre du har där. Din hemförsäkring gäller även det lösöre som du förvrar utanför din bostad, men har ett tak på 50 000-100 000 kronor.

9. Stäm av med försäkringsbolaget att du har rätt försäkringar. 

10. Håll koll på vad som ingår i dina försäkringar så att du inte tecknar onödiga sådana. 

11. Samla alla försäkringar på samma ställe – du kan få rabatter.

I dag betalas försäjringar dock ofta med autogiro vilket ökar risken för problem om du har flera försäkringar. Det är lätt att förlora kollen på vilka försäkringar du har eller vad de kostar. Ha därför helst inte autogiro i försäkringssammanhang.

12. Du kan ha vissa försäkringar via din arbetsgivare eller fackförening. 

Ta reda på vad som gäller för dig.

13. Filma eller fotografera dina ägodelar så att du har dokumentation om något händer. 

Förvara din dokumentation på annan plats än i hemmet.

14. Se över dina försäkringar ungefär vartannat år. 

Kolla om ditt bolag har gjort ändringar i villkoren eller höjt premien. Håll även koll på när dina försäkringsavtal löper ut.

Listan är framtagen i samarbete med Konsumneternas.se

Hallå där, Peter Bratt, byggskadespecialist på Länsförsäkringar. Vilka försäkringar behöver jag som husägare?

– Du ska ha en villahemförsäkring – en för bostaden, tomten som huset är byggd på, och en för dina ägodelar – även kallat lösöre.

Ska jag själv uppskatta värdet på lösöret?

– Nej, i dag tecknar du en så kallad fullvärdesförsäkring. Köper du exempelvis en tv som fyra år senare går sönder utgår vi inte från vad den kostade från början, utan kollar på vad motsvarande tv kostar vid skadetillfället. Därefter gör vi ett så kallat åldersavdrag utifrån hur gammal tv:n är.

Kan jag välja bort vissa delar i försäkringen så att det blir billigare?

– Vi erbjuder inte det, vi tycker inte att det valet ska ligga på dig som tecknar en försäkring, för du kanske inte alltid vet vad du faktiskt behöver. Det är bättre att vi hjälper dig utifrån de behov som du har.

Tjänar jag på att samla alla försäkringar på samma ställe?

– Ja, försäkringsbolaget kan exempelvis erbjuda fler tjänster till ett bättre pris. Det är som om du köper hundra cyklar i samma butik och får dem till ett bättre pris än om du bara köper en cykel.

Hur ofta ska jag se över mina försäkringar?

– Ungefär vartannat år kan det vara bra att ringa ditt försäkringsbolag och prata med dem. Om din livssituation har ändrats – du kanske har flyttat, byggt till, fått barn eller har blivit ensamstående – är det värt att se över att du har ett bra skydd för den situation du är i.

*Artikeln publicerades 26 maj 2018.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar