Så funkar nya radonbidraget

Från och med den 1 juli i år kan du ansöka om bidrag för radonsanering. Boverket reder ut vad som gäller. 


Hej Helena Svensson, jurist på Boverket – vad innebär radonbidraget?

– I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Man räknar med att radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år. Regeringen har därför beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

Hur stort är bidraget?

– Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.

Vem kan söka bidraget?

– Radonbidraget riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. En förutsättning för att kunna söka bidraget är att man genomfört en radonmätning i bostaden. Mätningen ska göras under eldningssäsongen, som är mellan den 1 oktober och 30 april, för att ge ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som har påbörjats innan ansökan har kommit in till länsstyrelsen.

Från och med när kan jag ansöka?

– Radonbidraget kommer att kunna sökas från och med den 1 juli 2018. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk. Du ansöker hos länsstyrelsen i det län där huset ligger. Ansökningsblanketter kommer att finnas på Boverkets webbplats från och med den 1 juli 2018.

Helena Svensson, jurist på Boverket

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar