Så blir ditt husliv – partiledarna svarar: Jimmie Åkesson

Skärpta amorteringskrav, ökat rot-avdrag eller slopat strandskydd, vad är viktigast för dig som villaägare? Sveriges riksdagspartier svarar på frågor om husliv. Jimmie Åkesson ger sin syn.


Vad innebär en röst på Sverigedemokraterna för dem som bor i hus?

– Tryggare förutsättningar där villaägare ska ges större inflytande över sin fastighet och omgivning. Anslutande vägar, vatten och avlopp är exempel där det idag är otryggt som villaägare att förutse kostnader. Undantagsregler för asylboenden och tidsbegränsade bygglov är två exempel där en villaägares omgivning snabbt kan förändras men där få möjligheter ges att påverka. Med vår politik behöver aldrig villaägare oroa sig över att få ett asylboende upprättat bredvid sitt hus.

Allt fler lämnar de mindre orterna i landet för de större – går det verkligen att förhindra?

– Både ja och nej. Politiker kan inte bestämma var folk ska bo och arbeta och vi ser en urbaniseringstrend över hela världen. Med detta sagt har Sveriges landsbygdspolitik de senaste decennierna varit under all kritik. Sverigedemokraternas utgångspunkt är att många faktiskt vill stanna i mindre orter på landsbygden, eller flytta dit, bara man kan försörja sig. Därför vill vi på olika sätt stimulera landsbygdsnära näringar – jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och turism – och småföretagande generellt. Vi vill också göra det lättare att pendla genom ökat reseavdrag och sänkt skatt på drivmedel.

Hur ser vårt boende ut om 20 år?

– Det är naturligtvis svårt att veta idag. Men med tanke på den enorma bostadsbrist som råder idag är det inte omöjligt att byggandet kommer att fokusera mer på kvadratsmarta lösningar för att maximera antalet rum istället för de öppna planlösningarna som under en tid har varit populärt, inte minst i nyproducerade lägenheter. Genom denna och tidigare regeringars misslyckade migrationspolitik kan vi på sikt hamna i ett läge där mindre bostäder behöver bebos av allt fler, åtminstone för de som är nya på bostadsmarknaden. Så länge Sverige fortsätter ta emot en alldeles för stor mängd migranter, är det svårt att bygga bort bostadsköerna.

Rotavdraget – bra eller dåligt?

– Bra! Rotavdraget är gynnsamt för sysselsättningen och vi ifrågasätter de negativa förändringarna som regeringen genomfört. Vi vill återställa subventionsgraden för rotavdraget till 50% samt införa en kulturarvsrot som i synnerhet ska riktas mot kulturhistoriska byggmiljöer.

Hur ska vi få fler bostäder?

– Genom bättre finansieringsmöjligheter för mindre byggbolag kan fler företag konkurrera på byggmarknaden vilket skulle leda till minskade bygg-, bostads- och hyreskostnader. Kombinerat med fler bostadsfinansieringsalternativ för privatpersoner samt fördelaktigt bostadssparande ges fler möjlighet till en egen bostad. Med hjälp av en regional planering kan stat, region och kommun tillsammans arbeta för bostadsbyggande och infrastruktur. Regionen kan bidra med kompetens för bostadsplanering som framför allt de mindre kommunerna har behov av och som långsiktigt skapar förutsättningar för ökat bostadsbyggande och arbetspendling till de större regionerna.

Hur vill ni förhindra en bostadsbubbla?

– Höga nivåer av invandring har gjort att befolkningsökningen inte harmoniserar med bostadsbyggandet vilket har skapat en stor bostadsbrist i Sverige. Allt fler har blivit tvungna till ett bostadsköp då vi har en stor brist på hyresbostäder samtidigt som andrahandsmarknaden på bostäder kraftigt har ökat i pris vilket har resulterat i dyra bostadsköp och hög skuldsättning. För att stabilisera bostadsmarknaden har vi föreslagit en nedtrappning av ränteavdraget med en procent om året samtidigt som vi kompenserar hushållen med skattesänkningar på arbetsinkomster.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar