Så blir ditt husliv – partiledarna svarar: Ulf Kristersson

Skärpta amorteringskrav, ökat rot-avdrag eller slopat strandskydd, vad är viktigast för dig som villaägare? Sveriges riksdagspartier svarar på frågor om husliv. Ulf Kristersson ger sin syn på saken.


Vad innebär en röst på Moderaterna för dem som bor i hus?

– Ägt boende i allmänhet, och boende i villa i synnerhet, är grunden för bostadsmarknaden och måste också bli det i bostadspolitiken. Detta vill vi uppmuntra och stimulera. Större möjligheter till ägt boende är också i sig själv en faktor för ökat bostadsbyggande.

– Det behövs större rörlighet på bostadsmarknaden och bättre nyttjande av det befintliga beståndet, som är vår största resurs. När människor som bor i hus upplever sig hindrade att sälja eller hyra ut rum eller bostäder som står tomma går viktiga bostadsmöjligheter förlorade. Vi vill därför underlätta så att det befintliga bostadsbeståndet kan nyttjas bättre. Det gör vi genom att förenkla för uthyrning av privatbostäder. Vi vill också att uppskovstaket ska slopas permanent och att all beskattning ska skjutas tills utträde från ägarmarknaden.

Allt fler lämnar de mindre orterna i landet för de större – går det verkligen att förhindra?

– Bostadspolitiken måste anpassas utifrån människors val och behov oavsett var i landet man bosätter sig. Mycket kan göras för att underlätta boende på landsbygden men ett av de viktigaste enskilda åtgärderna är ett uppluckrat och mer flexibelt strandskydd. Ett attraktivt boende är landsbygdens viktigaste konkurrensfördel gentemot storstädernas utbud.

Hur ser vårt boende ut om 20 år?

– Det finns en god tillgång till bostäder över hela landet av olika slag där du har tillgång till den typ av bostad du önskar, där du behöver det och när du behöver det. Bostaden ska bli möjliggöraren i människors liv.

Rot-avdraget – bra eller dåligt?

– Bra, rot har gjort många svarta jobb vita. 

Hur ska vi få fler bostäder?

– Sverige har en omfattande bostadsbrist. Det finns inga enkla eller enskilda lösningar. Vi behöver omfattande och långsiktiga förändringar över hela linjen vad gäller alltifrån bostadsmarknadens struktur, beskattning, hyressättning- och rörlighet till kraftiga förenklingar av plan- och bygglagstiftningen.

Hur vill ni förhindra en bostadsbubbla?

– I det läge vi står i nu, med en stor osäkerhet kring var bostadspriserna är på väg och med ett amorteringskrav som införts relativt nyligen bör dock regeringen vara försiktig med att införa ytterligare åtgärder om man inte samtidigt tar ett helhetsgrepp för att lösa de problem som finns på svensk bostadsmarknad. På längre sikt motverkas obalanser på bostadsmarknaden genom ökad rörlighet, minskat regelkrångel kring byggande och en starkare amorteringskultur.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar