Så hanterar du skadedjur

Att drabbas av skadedjur kan innebära stora problem för dig och ditt hem. I svenska hem är myror och getingar vanligast. Så här agerar du om du blivit drabbad.

När skadedjur blir ett problem är det bra att veta vad som gäller rent försäkringsmässigt, men också hur du ska gå till väga för att åtgärda problemet. Magnus Lindgren är produktutvecklare på Folksam.

– Det första man bör göra om skadedjur upptäcks hemma är att kontakta Anticimex, som hjälper till att avgöra vad det är för typ av skadedjur och vilka åtgärder som bör vidtas.

Artbestämning hos Anticimex

Anticimex hemsida bör man enligt skadedjursexperten Håkan Kjellberg börja med att göra en artbestämning. Det är för att kunna fastställa vilken typ av skadedjur du drabbats av. Metoderna för att bli av med dem skiljer sig en del – därför är det viktigt att det blir rätt från början.

– Vi har våra egna biologer som stöttar vår egen personal i kniviga situationer kring arter som är svåra att artbestämma, alternativt att det rör sig om en ny eller udda art, säger Håkan Kjellberg.

Läs mer: djur som kan bo i ditt hus

 

Besikta din bostad

Hos Folksam ingår skadedjursförsäkring i samtliga villa- och fritidshusförsäkringar; dessutom är det ingen självrisk på skadedjurssanering och eventuell reparation. Det förutsätter däremot att din bostad genomgått godkänd besiktning.

I Sverige finns det många skadedjur man kan råka ut för, men dem som dominerar, enligt Magnus Lindgren, är myror och getingar.

– De återkommer i större mängder ungefär vartannat år, och är sällan svåra att missa då dem många gånger invaderar bostaden och skapar obehag.

Ha koll på din försäkring

Det finns därmed situationer då försäkringen inte gäller. Då är det av yttersta vikt att du som privatperson har kollat upp vad din individuella försäkring omfattar.

– Det handlar om tillfällen då man måste bryta upp till exempel väggar och golv, eller göra andra ingrepp av byggnadsteknisk art. Inte heller sanering av kläder och livsmedel ingår i någon försäkring. Åtagandet går ut på att bekämpa skadedjuren så att det blir en sund boendemiljö, menar Magnus, som understryker att man bör ha som vana att alltid kontakta sitt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller i sådana här lägen.

Bedöm skadans omfattning

Håkan Kjellberg menar att beroende på vilken art man tror att man drabbats av kan man gå till väga på olika sätt. Samtidigt yrkar han också på att man bör göra en bedömning huruvida djuren skadar dig och ditt hem, eller inte.

– Man kan behöva agera lite olika beroende på art. Vet man att det gäller vägglöss ska man ta hjälp av ett saneringsbolag så snart som möjligt, och detsamma gäller råttor. Vid problem med andra skadedjur kan man börja med att ställa sig frågan om dem är ett besvär – hot mot hälsa eller bara äckligt – eller inte.

– Alla djur har en roll i vårt ekosystem så vi försöker att skapa en förståelse för myror, getingar, och andra vanliga skadedjur. Om det är ett problem kan man börja med att isolera problemet, det vill säga titta i förpackningar, städa bort insekter, och lägga ut en liten insektsfälla för att eventuellt fånga några individer.

Läs mer: Sanningen om husspindlar

Sveriges vanligaste skadedjur

Vilket är det vanligaste skadedjuret i villor i Sverige, och hur upptäcks dem?

– Getingar är till antalet det djur som våra kunder behöver mest hjälp med sett till antalet utryckningar. Vi försöker dock informera våra kunder i hur pass nyttiga våra getingar är så att man inte avlägsnar getingar som man inte besväras av, berättar Håkan Kjellberg.

Bekämpningsmedel mot skadedjur

Hos Anticimex jobbar man med en så kallad åtgärdstrappa, där man ger råd om varför djuret finns hos privatpersoner och vad som gjort att det kommit det. Man använder sedan mekaniska och fysikaliska metoder som värme, kyla och fällor av olika slag. Det sista steget innefattar bekämpningsmedel av olika slag, avsedda för olika miljöer och arter.

Finns det någonting man kan göra för att förebygga att drabbas av skadedjur?

– Man kan försvåra tillgången på föda och minska tillgången på vatten. Se till att hålla bostaden hel och ren, och underlätta tidig upptäckt av skadedjur genom att ha ordning och reda, säger Håkan.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar