ANNONS FRÅN PVF YRKE & UTBILDNING

Så kollar du ventilationen inför villaköpet

Att veta om ventilationen är tillräcklig inför ett villaköp är inte det lättaste. Därför är det bra att ta hjälp av en expert, särskilt om man är en familj som ska köpa hus. Ventilationsexperten Niclas Ohlsson vet precis vad som gäller.

ventilation


Är det kvällssol? Krävs det renovering? Är det äkta trägolv? Det tycks inte finnas någon hejd på frågorna vi ställer inför en potentiell bostadsaffär – däremot är det inte många som tänker på ventilationen. Någonting som på ett så fundamentalt sätt påverkar vår hälsa och välmående tar förvånansvärt lite plats i våra tankegångar.

Ren luft, friskt liv är ett forskningssamarbete mellan PVF Yrke & Utbildning och Lunds Tekniska Högskola. Samarbetet syftar till att öka förståelsen för ventilation och inomhusluft. Inom ramen för detta ville PVF Yrke & Utbildning ta reda på hur vanligt det är att mäklare får frågor om ventilation. Därför pratade de med ett antal mäklare om hur ofta de får frågor kring just detta. Nästan alla svarade att de sällan eller aldrig får frågor om ventilation.

Niclas Ohlsson är entreprenör i ventilationsbranschen och vet precis vad man som husspekulant ska fråga sin mäklare om när det kommer till ventilation. Har man kunskap om ventilation när man ska genomföra en bostadsaffär kan det rädda många kronor och innebära bättre hälsa i framtiden. Här är Niclas fem rekommendationer till potentiella husköpare.

Kolla det grundläggande

Börja med att fråga vilken typ av ventilation huset har. Be också om att få se dokument på eventuell service, kontroll eller funktionsprövning av systemet. Om det inte finns något som visar att ventilationen är funktionsprovad så våga kräv det, även när det kommer till självdragsventilation.

Undersök kapaciteten

Har det tidigare bara bott två personer i huset du och din familj tittar på ska man vara uppmärksam, även om den gamla ägaren upplevt ventilationen som bra. Detta eftersom en familj på fyra duschar, badar, tvättar, torkar, och lagar mat mer än dubbelt så mycket som den förra ägaren. Det är mycket viktigt att få en saklig bedömning om vad som händer vid den ökade belastningen. Se till att få ett intyg på att huset klarar av det, eller vad som eventuellt behöver åtgärdas.

Uppmärksamma lukt

Även om många fixar i ordning inför en visning kan det finnas andra anledningar till varför det verkar nymålat överallt och luktar färg. Eller kanske mycket rengöringsmedel? Eller att många fönster står och vädrar — varför gör dem det? Detta kan göra det svårt att upptäcka exempelvis mögel- eller fuktskador.

Anlita en sakkunnig

Efter att ha sett många besiktningsintyg från olika överlåtelsebesiktningar så är min åsikt att man överlag inte har tillräckliga kunskaper om ventilation. Här är det viktigt att man vågar ange om ventilationen fungerar eller inte. Vill besiktningsmannen inte skriva något om det se då till att anlita en sakkunnig inom ventilation för att besiktiga ventilationen och få ett intyg.

Tips och tricks

  • Titta efter fuktskador eller kondens på fönsterrutornas insida.
  • Försök känna om det luktar instängt direkt när du kommer in i huset. Näsan vänjer sig mycket snabbt, under en minut, så den doft du omedelbart känner när du kommer in i huset är så det luktar. Känns det instängt är ventilationen undermålig.
  • Håll ett A4-papper på frånluftsöppningen i badrum och toalett. Sugs papperet fast eller inte ger det en uppfattning om frånluften räcker till eller inte. Det här fungerar sällan på självdragshus, men det bör fungera om huset har mekanisk ventilation. 

Mest lästa artiklar