ANNONS FRÅN GEOBEAR

Metoden som tar hand om sättningar i din villa

Geopolymerinjektering stabiliserar hus som står på svag mark på ett diskret och effektivt sätt. I de flesta fall behöver du inte ens lämna huset under arbetets gång.


Att råka ut för sättningar i huset är ingen rolig historia, och brukar ofta föra med sig vissa obekväma åtgärder som påverkar familjelivet. Med Geobears metod kan du som villaägare bo kvar i huset medan arbetet utförs, och beroende på hur stora problem man har behöver det inte ta mer än en till två dagar att slutföra.

Ha koll på marken

En sättning i ditt hus beror ofta på att markförhållanden förändrats och på grund av det orsakat viss skada på huset. Sättningar kan i vissa fall resultera i att huset sjunker till viss grad, och även fundamentet kan ge vika. Mycket har att göra med vilken typ av grund ditt hus står på — är du orolig för hur stor riskzon ditt hus befinner dig i kan du ta reda på vad ditt hus står på för typ av material, och agera utifrån det.

Orsaken till skada

Den största orsaken till att ett hus sätter sig har att göra med fundamentet, det som huset står på. Ju mjukare jord desto större risk för sättning. Även om din jord inte är naturligt mjuk kan den mjukas upp av ett läckande avloppsrör, bristfälligt grundarbete eller liknande — det gör att huset rör på sig och sjunker, vilket orsakar skador i form av sprickor i fasaden, lutande golv och mellanrum mellan socklar, lister och golvet. Andra orsaker till sättning är bland annat låga grundvattennivåer, erosion, dåligt komprimerad mark, vibrationer (från exempelvis tung trafik i närheten), krympande mark och felaktig konstruktion av husgrunden.

Tecken på sättningar

• Sprickor i vägg och fasad

En av de första varningssignalerna på att ditt hus håller på att sätta sig är sprickor i väggar och fasad. Det är självklart inte ovanligt att äldre hus fått lite sprickor, och många av de är ofarliga, men man ska även ha ett vakande öga på sprickor — särskilt de på fasaden.

• Sjunkande golv

Att trägolv, särskilt gamla, kan kännas ojämna och luta lite är egentligen inga konstigheter. Men märker du att ditt golv sjunkit ovanligt mycket, och särskilt om det är fokuserat på en viss yta, kan det vara en god idé att ta in tekniker som får utvärdera om en utjämning och stabilisering av golvet är nödvändigt.

• Dörrar och fönster sitter fast

Har du ett fönster eller dörr som är svåra att öppna, samtidigt som du noterat vissa sprickor i huset, kan det vara varningstecken nog att ta in en tekniker som får undersöka om huset har satt sig. Att en dörr eller ett fönster är lite svåra att öppna kanske inte omedelbart för tankarna till att huset kan ha satt sig – det kan faktiskt bero på allvarliga strukturella skador i fastigheten. Undersök om fler fönster och dörrar är svåra att öppna eller har glipor i sig.

Kontakta tekniker

Misstänker du att du har sättningar i huset är en bra idé att ta in en expert för att vara helt säker. Geobear har stabiliserat sättningar, lyft golv och fyllt igen tomrum i över 200 000 projekt, och har sett till kundens bästa i samtliga uppdrag. Man har insett att många drar sig för att kontakta någon som kan laga sättningar, då man är rädd för att förvandla sitt hem till en byggarbetsplats.

– Vi jobbar som så att vi skickar ut en tekniker som tittar på huset, gör mätningar om det behövs och konstaterar om huset är drabbat av sättningsskador och hur man i så fall enklast åtgärdar de, säger Fredrik Palm, projektansvarig på Geobear som specialiserat sig på att laga sättningar i hus.

Den diskreta metoden

Geobears geopolymerinjektering fungerar som så att små hål borras där sättningsproblemet finns, genom vilka en geopolymer, med mycket expansiva egenskaper, injekteras. På så sätt kan man smidigt stabilisera ett hus som står på svag mark, och allt från sprickor i fasaden och glipor i fönster och dörrar stängs igen när huset lyfts genom geopolymerinjekteringen.

Det unika med Geobear är att de sköter allt arbete så diskret som möjligt, och i de allra flesta fall behöver de inte ens gå in i ditt hus för att reparera.

– Själva arbetet görs från vår lastbil, som innehåller allt material som vi behöver. Den parkerar vi på gatan och all nödvändig utrustning finns där. Till skillnad från vanligt hantverkararbete så är vår lösning väldigt smärtfri. Det är också en bra metod rent kostnadsmässigt då det som sagt inte finns något behov av att flytta eller återställa ytskikt, menar Fredrik.

Mest lästa artiklar