ANNONS FRÅN GEOBEAR

Träd nära ditt hus, kan de orsaka sättningsproblem?

Visst är det vackert med träd och buskar runt huset? Problemet är att de riskerar göra marken instabil och leda till allvarliga sättningar.


Det vackra lövträdet som står där utanför sovrumsfönstret och susar i vinden. Den lilafärgade prunkande syrenhäcken som doftar så gott där vid husväggen. Äppleträdet med sina stora läskande frukter. Vad vore trädgården utan alla dessa träd och växter? Fast samtidigt som de skänker oss njutning kan de också orsaka sättningsskador på våra hus om de står fel placerade, det vill säga alltför nära huset.

Träden kan få huset att sjunka

Man kan tänka på träd som enorma sugrör som varje dag drar i sig enorma mängder vatten ur marken. Om ens hus står på lerjord, som till stor del består av vatten, kan det påverka markens bärighet om det vill sig illa.

– Träden suger upp vattnet ur leran som då krymper i volym. Marken under huset försvinner eller sjunker ihop och det kan skapas sättningar, säger Julia Erikson som är nordisk marknadschef på Geobear, ett företag som arbetar med att lösa sättningsproblem.

Kolla igenom ditt hus då och då för att se om det dykt upp några tecken på sättningar som behöver kontrolleras.

Slukhål av trädets rötter

Själva trädet i sig kan också orsaka sättningar. När rötterna letar sig in under huset kan de skada både husgrund och exempelvis avloppsledningar – och till och med skapa slukhål!

– Jag var ute på ett jobb där en fastighetsägare fått en sättning delvis orsakad av en stor björk. Rötterna hade växt in under huset och när de en dag murknade skapades plötsligt ett stort hålrum, som ett litet slukhål. Detta bidrog till att stora delar av huset sjönk ned och började luta, berättar Julia Erikson.

Låt älsklingsträdet stå kvar

Allt det här verkar ju rejält läskigt. Bör man nu springa ut på studs och ta bort vartenda träd som finns i anslutning till huset?

– Nej, låt ditt husnära älsklingsträd stå kvar om du inte ser några tecken på sättningsproblem. Annars finns risken att man istället skapar nya problem. Andra sidan av myntet är ju att marken blir för vattenmättad och instabil när ett träd som sugit upp mycket vatten tas bort, säger Julia Erikson.

Plantera nytt på distans

Om du istället står i tagen att plantera nya rabatter eller träd i anslutning till huset bör du däremot tänka till ett extra varv. Försök lägga in lite säkerhetsmarginal till huset. Ju större och ju mer fuktkrävande träd och buskar desto längre bort från huset bör de planteras. Gärna lika långt bort som trädets höjd, eller mer.

Sprickor bör besiktigas så fort som möjligt för att se om de behöver åtgärdas eller inte.

Tecken på sättningar

Sättningar kan visa sig på flera sätt. Kanske har du sprickor som letar sig upp längs innerväggen? Dörrar och fönster som kärvar? Golv som börjat luta eller sprickor i fasadputsen?

– Det man ska vara särskilt uppmärksam på är sprickor och problem som uppstått plötsligt. Då är det läge att boka in en sättningsbesiktning för att ta reda på vad problemen består av och hur allvarliga de är. Kanske är sprickan helt ofarlig.

Genom att injektera geopolymerer som snabbt expanderar och fyller tomrummet i jorden, och binder samman den, kan huset markförstärkas och lyftas upp och sättningarna åtgärdas.

Bild: Geobear

Snabb lösning på sättningar

Om det nu skulle finnas sättningsproblem. Måste hela ens fina trädgård då grävas upp för att åtgärda det hela?

– Nej, så är det faktiskt inte längre. Tillskillnad från traditionell pålning är Geobears metod mer att likna vid en titthålsoperation och kräver inget grävarbete alls. Vi borrar ett antal små hål, inte större än en tiokrona, och injekterar en geopolymer som fyller ut marken och expanderar omgående. Huset stabiliseras och sprickorna går ofta ihop av sig själva. Arbetet tar bara någon dag och ägarna kan bo kvar, säger Julia Erikson.

Mest lästa artiklar