Så blir ditt husliv – partiledarna svarar: Stefan Löfven

Skärpta amorteringskrav, ökat rot-avdrag eller slopat strandskydd, vad är viktigast för dig som villaägare? Sveriges riksdagspartier svarar på frågor om husliv. Statsminister Stefan Löfven ger svar på tal.


Vad innebär en röst på Socialdemokraterna för dem som bor i hus?

– Det innebär fler lärare i skolan, fler händer i vården och fler poliser. Något jag tror många uppskattar, oavsett om man bor i hus eller lägenhet. Att alla som kan jobba också ska ha ett jobb – med en lön som går att leva på – är också grundläggande för ett bra boende. Bostadsköpet är för de allra flesta det enskilt största ekonomiska beslutet man fattar under sin livstid. Därför är det viktigt med tydliga och långsiktiga regler som fattas med största möjliga politiska enighet.  

Allt fler lämnar de mindre orterna i landet för de större – går det verkligen att förhindra?                         

– Ja, det går att ändra utvecklingen och vi har påbörjat den genom omlokalisering av myndigheter till mindre städer och orter, satsat resurser på eftersatta områden och stärker jobbförutsättningarna i hela Sverige. I vår lägger regeringen förslag om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder med mål att ytterligare stärka Sveriges regioner. 2019 och 2020 avsätter regeringen 750 miljoner kronor för att genomföra de förslagen.

Hur ser vårt boende ut om 20 år?                                                                                     

– Vi vill se fler bostäder, inte minst hyresrätter, fler bostäder för äldre och studenter, betydligt fler klimatsmarta hus genom ökad andel trähus, blandade bostadsområden med villor, radhus och flerfamiljshus som bryter segregationen. Vi vill se fler initiativ för att fler ska kunna bo i egenägt småhus, bl.a. genom pressade exploateringskostnader. Hyr/köp-modeller för villor och radhus bör kunna utvecklas.

Rot-avdraget – bra eller dåligt?

– ROT-avdraget har varit bra för att genomföra nödvändiga reparationer, om- och tillbyggnader i privatbostäder och bostadsrätter. ROT infördes när byggandet behövde stimuleras. Behovet av ROT för privatbostäder har minskat och pengarna har gått från att bygga om till att bygga nytt, främst hyresrätter med rimliga hyror. ROT för privatbostäder finns kvar och är fortsatt generöst. Vi är villiga att diskutera ROT-reglernas utformning utifrån konjunktur och upprustningsbehov inom bostadsbeståndet.

Hur ska vi få fler bostäder?           

– Genom minskade kostnader och ökade investeringar i bostadssektorn. Just nu har vi rekordhögt byggande i Sverige. Våra reformer ökar byggandet och handlar bl.a. om investeringsstöd för hyresrätter med rimliga hyror, byggbonus till kommuner som tar ansvar för bostadsbyggandet samt stimulanser för upprustning och renovering samt ett antal regelförenklingar. Men byggprocessen kan bli enklare och snabbare. Handläggning av överklagande av detaljplaner måste kortas. Staten bör se över antalet riksintressen och ta ökat ansvar för att balansera dessa mot varandra. Tydliga krav ska finnas på alla kommuner att ta ansvar för bostadsförsörjningen. Vi vill ha en standardisering för serietillverkade hus för att sänka kostnaderna.                                                                                                    

Hur vill ni förhindra en bostadsbubbla?

– Regeringen har vidtagit viktiga åtgärder för att dämpa riskerna på bostadsmarknaden, exempelvis genom investeringsstöd för ökat bostadsbyggande och amorteringskrav. Det främjar en mer hållbar utveckling gällande priser och utbud på bostadsmarknaden såväl som hushållens skuldsättning. Den prisavmattning som nu har skett sammanfaller tydligt med att utbudet av bostäder har ökat, men efterfrågan är fortsatt stabil.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar