ANNONS FRÅN BRA HÖRSEL

Vad sa du?

Enligt vissa undersökningar väntar många upp till tio år med att söka hjälp för sina hörselproblem. Audionomen Lotta Hannu från Bra Hörsel uppmanar till att våga ta tag i problemet – innan det är för sent.


Den privata hörselmottagningen Bra Hörsel, med kontor i Lilla Bommen i Göteborg, siktar på att hjälpa sina kunder förstå sin hörselnedsättning och hitta lösningar. Bra Hörsel tillhandahåller erfarna audionomer, som tillämpar ett personligt bemötande med ett fokus på att hitta de mest optimala, individuella lösningar. Lotta Hannu är legitimerad audionom på mottagningen på Östermalm i Stockholm, och förklarar hur man vet om någon är på väg att få problem med sin hörsel.

– Det brukar börja med att omgivningen tycker man har för hög volym på sin tv eller radio. Ofta menar även nära och kära att man verkar okoncentrerad, och att frustration och ilska uppstår hos sig själv och hos närstående. I värsta fall drar man sig för att delta i sociala aktiviteter och isolerar sig, menar Lotta. 

Alla som tror att de har nedsatt hörsel är välkomna till någon av Bra Hörsels mottagningar. Där kan du få kostnadsfritt hörselprov, samt konsultationer gällande hörsel, hörselskydd, tinnitus och arbetshjälpmedel. 

– Tillsammans tittar vi på ditt hörselprov och dina behov, för att hitta en lösning för just din hörsel,  säger Lotta och fortsätter: 

– Det kan handla om hörapparater, men också andra tillbehör som kan underlätta i speciellt knepiga situationer. Är du yrkesverksam hjälper vi dig hela vägen från att hitta rätt arbetshjälpmedel till ansökan om finansiering via Försäkringskassan.

Stort behov av hörselhjälpmedel

Av de cirka 1,4 miljoner människor i Sverige med någon form av hörselnedsättning har bara en fjärdedel hörselhjälpmedel, vilket innebär att det finns ett stort behov.

– De vanligaste anledningarna till nedsatt hörsel är naturliga åldersförändringar, och buller. Därför arbetar vi på Bra Hörsel också förebyggande genom föreläsningar och information på skolor och arbetsplatser om buller, och vikten av att skydda sin hörsel, berättar Lotta Hannu.

En viktig del i Bra Hörsels verksamhet är tinnitus. Ungefär 15 % av den svenska befolkningen uppskattas lida av tinnitus i någon form och grad. Några procent har en så svår tinnitus att de har svårt att få vardagen att gå runt, och har man både tinnitus och hörselnedsättning är det en god idé att prova hörapparat då den dels hjälper till att förstärka tal och maskerar tinnitusljudet. 

– Tinnitus och hörselnedsättning hör ofta ihop, men många med tinnitus har helt normal hörsel. Då kan det istället för hörapparat vara aktuellt med brusapparat som många finner lindrande. Denna provas ut i nära samråd med audionom, och man är själv med och ställer in bruset för optimal lindring, berättar Lotta.

Man har sett kopplingar mellan hörselnedsättning och demens, högt blodtryck, balansproblem, kognitiva funktioner, hjärt- och kärlsjukdomar, depression och till med livslängd. Många väntar så länge som tio år innan de söker hjälp.

– Det är viktigt att veta att det bara finns fördelar med att börja med hörapparat på ett tidigt stadium. Ju längre du väntar desto svårare är det för hjärnan att lära sig en ny ljudbild. När man är äldre kan det också vara svårare att ta till sig ny information om hantering och skötsel. Vänta därför inte för länge när du märker att du säger ”va?” lite för ofta. Boka en tid för hörselprov och diskussion, och ta chansen att prova. I slutändan handlar det om din hälsa och livskvalitet, uppmanar Lotta Hannu. 

Mest lästa artiklar