60-wattaren förbjuds

Utfasningen av glödlampan fortsätter. Nu är det 60-wattarens tur att försvinna.

Efter den 1 september 2011 är det förbjudet inom EU att tillverka 60W-glödlampor, det är också förbjudet att importera hit även om de tillverkats tidigare. Nästa år kommer även 25- och 40W-lampor att förbjudas.

Läs mer på Elsäkerhetsverket

TV: Redaktionens bästa klipp!

Mest lästa artiklar