ANNONS FRÅN VIDEOSLOTS

Framtidens automatiserade bostäder – detta kan vi förvänta oss

Att allt fler processer blir automatiserade i dagens samhälle råder inget tvivel om. Från att vi kan sätta i gång dammsugaren med mobilen, till att installera smarta gardiner som kan tidsinställas för när de ska rullas ned. Men framtidens bostäder stannar inte enbart vid de självgående prylarna. Framtidens villor och lägenheter är tänkta att vara mer än enbart ett boende.

AI-teknologin: från casino till hemmet

Att hitta smarta lösningar som underlättar vår vardag är ett koncept som blivit alltmer populärt och som är under ständig utveckling. Även om AI (artificiell intelligens) idag har flertalet användningsområden, har den största varit inom funktioner online så som hos online casino, eller på sociala medier med målsättningen att skapa sömlösa och användarvänliga upplevelser.

På de olika plattformarna blir AI ett verktyg som ser mönster i användarnas intressen och kan, baserat på den informationen, ta fram spel eller inlägg som kan vara av intresse för den enskilda individen. På liknande sätt har den konstgjorda intelligensen även kunnat förbättra våra mest vardagliga sysslor. Idag är det möjligt att be sin Google-enhet skriva ned en inköpslista till mataffären eller direkt svara på alla möjliga frågor som man själv inte kan svaret till.

Störst fokus på hållbarhet och säkerhet

Fastän smarta produkter som kan förenkla vardagen är av stort intresse för många, är det inte enbart där som framtiden för dagens bostäder ligger. Enligt undersökningen Nordisk Boendebarometer, framställd av JM under 2021, visar allt fler svenskar ett intresse för att framtidens hem ska bli mer funktionella, hållbara och säkra. Enbart 20 procent av de medverkande tyckte att smarta vitvaror var den viktigaste punkten kring framtida bostäder.

Rapporten, som har som mål att se vad bostadsägare värderar, samt deras behov, visar att 53 procent vill ha hem som gör det möjligt att spara pengar. Detta genom funktioner som tydligare kan minska förbrukningen för hushållet. Dessutom vill 38 procent av intervjuobjekten även se fler hem med egenproducerad el, för att även därigenom kunna dra ner på kostnaderna. Något som också syns bland allt fler villaägare där intresset för att installera solceller ökat lavinartat enligt en rapport av Fortum.

Även sett till hållbarheten var det strax över hälften av personerna i undersökningen som svarade att det kommer bli allt viktigare med mer hållbara bostäder framöver. Något som kan komma att kräva bättre möjligheter till källsortering samt bättre funktioner beträffande energianvändning.

Önskan om trygghet – störst bland äldre

Bland de äldre åldersgrupperna tillfrågade i undersökningen var det många som önskade att framtidens hem skulle bli tryggare. Önskemålen var bland annat sensorer som känner av eventuella fall och möjlighet till hjärtövervakning. 

Mer spritt över åldersspannen var behoven kring säkerhetsfrågor, där 27 procent av de tillfrågade vill se fler åtgärder kring övervakning. Mer specifikt berörande inbrott och bränder, men även för att kunna förbygga vattenläckage.

Sådana trygghets- och säkerhetsfunktioner skulle kunna spela en viktig roll för att förebygga olyckor, öka trygghetskänslan och till och med rädda liv.

Mest lästa artiklar