Framtidens TV är interaktiv

När TV:n slog igenom i slutet av 50-talet innebar den en revolution. Nu är digital-TV är på väg att ta över våra vardagsrum.


Att skaffa digital-TV är inte svårt. Det handlar om att bestämma vilka kanaler och tjänster du vill abonnera på och köpa eller hyra en digital-TV-box.

Tänk dig en kombination av TV och Internet. Att kunna se din favoritfilm när du vill. Att få rösta i Melodifestivalen via fjärrkontrollen. Att kunna plocka fram information om deltagarna i den pågående dokusåpan. Att ha möjlighet att beställa hem en produkt som visas i en reklamfilm. Och mycket mer.

Det handlar om digital-TV. Över 600 000 svenska hushåll har redan denna nya TV-teknik, men trots detta är okunskapen stor. Vad är digital-TV, egentligen?

– Ett effektivt distributionssätt som ger bättre kvalitet på ljud och bild och dessutom effektivitet i utsändningen, det vill säga fler kanaler inom samma frekvensutrymme.

Så sammanfattar Anders Appelqvist digital-TV. Han är VD för DigitalForum, ett samarbetsorgan mellan alla operatörer på digital-TV-marknaden, samt programbolag och leverantörer av hårdvara.

– Digital-TV behövs av två anledningar. Dels får man bättre kvalitet – TV-apparaterna har kapacitet för högre kvalitet än sändningarna, men nu kommer sänd-ningarna ikapp. Dels får man tillgång till fler TV-kanaler – det finns ett uppdämt behov av att se vad man själv vill.

Digital-TV-boxar finns i modeller för marknätet, satellit eller kabel. Här en modell från Nokia.

Tre distributionssätt

Digital-TV distribueras på samma sätt som analog TV: via marknätet (dvs TV-sändare), kabel eller satellit. Men även om distributionsformerna är olika, är det ingen skillnad mellan dem i praktiken för dig som digital-TV-tittare.

Viktigt att veta är att du inte behöver investera i någon ny TV-apparat. Digital-TV har exempelvis inget att göra med de TV-apparater med bredbild som kommit under de senaste åren.

Väljer du digital-TV via marknätet, kan du dessutom med största sannolikhet använda din gamla TV-antenn. Eventuellt kan det till och med räcka med en enkel inomhusantenn.

Däremot behöver du i samtliga fall in-förskaffa en digital-TV-box (även kallad avkodare, dekoder eller set top box) för att kunna titta på digital-TV. Digital-TV-boxen kan du hyra eller köpa.

Enkelt att installera

– Att installera boxen är enkelt, menar Anders Appelqvist. Du stoppar in antennkabeln och kopplar sedan boxen direkt till TV:n. Fyra enkla tryck på fjärrkontrollen, sedan är allt klart!

Boxens uppgift är att omvandla de digitala signalerna till analoga och skicka dem vidare till din TV-apparat.

– Inuti boxen finns en tuner (mottagare), en DA-omvandlare, kryptering och ett modem för inkoppling på telenätet. På sikt kommer även webbläsare och hårddiskar. Boxen blir mer och mer lik en dator!

Programkortet, här från Senda, bestämmer vilka kanaler och tjänster du kan utnyttja.

Få aktörer

För att kunna se på digital-TV behöver du även ett programkort, smart card, som du sätter in i boxen. Kortet liknar ett telefonkort och laddas av digital-TV-leverantören med de kanaler och tjänster du väljer att abonnera på.

Än så länge är dock konkurrensen liten. Marksänd digital-TV levereras endast av Senda, kabel av Com hem och UPC, och satellit av Canal Digital eller Viasat (läs mer i tabellen ”Guide till digital-TV”).
Anders Appelqvist håller med, men menar att konkurrensen istället finns mel-lan de olika distributionssätten.

– Det börjar bli bättre konkurrens på kabelsidan, tack vare att man kan ta emot marksänt. Satellit och marksänt har alltid varit stora konkurrenter.

Tre typer av tjänster

Hur skiljer sig då digital-TV från vårt nuvarande, analoga TV-system?

Tekniskt sett är skillnaderna stora. De kan jämföras med skillnaden mellan en LP-skiva och en CD-skiva – läs mer i rutan ”Så fungerar digital-TV”.

Användarmässigt ligger den stora skill-naden i interaktiviteten. Du behöver inte längre sitta passiv i TV-soffan, utan kom-mer att kunna vara aktiv på ett sätt som till viss del kan liknas vid Internet. Återkopplingen sker via det vanliga telenätet, med hjälp av modemet i digital-TV-boxen.
Den statliga tillsynsmyndigheten Radio- och TV-verket delar upp digital-TV-tjänsterna i tre olika typer.

· Vanliga TV-program. Du kan titta på TV på vanligt sätt, dock med skillna-den att det blir allt vanligare med bredbildsformat, 16:9. I framtiden väntar bättre upplösning, så kallad HDTV (High Definition TV). En förhoppning är även att digital-TV ska ge upphov till fler smala och lokala sändningar.

· Programrelaterade tjänster. Du kommer att kunna plocka fram tilläggsinformation till det program du tittar på, rösta på matchens lirare, delta i tävlingar etc.

· Icke-programrelaterade tjänster. Elektronisk handel, spel, e-post och andra tjänster som påminner om vad som finns på Internet. Dessutom ska du kunna beställa filmer och evenemang via fjärrkontrollen, så kallad pay per view.

Du måste välja

Allt det här låter positivt, men det finns smolk i glädjebägaren. En nackdel är att dagens digital-TV-boxar bara klarar en enda distributionsform: mark, satellit eller kabel. Du måste göra ett aktivt val!

Vill du kunna flytta boxen, är marknätet mest flexibelt – du kan ta med dig boxen vart som helst där det finns täckning. Satellit-boxen går även den att flytta, till en annan bostad med parabol, medan en kabelbox endast kan anslutas i en fastighet med kabelnät från samma operatör.
 

En annan nackdel är att det behövs en box för varje TV-apparat i hemmet, annars kan man bara se samma kanal i alla apparater. En tredje att du behöver två boxar om du vill kunna spela in ett program på video samtidigt som du tittar på ett annat.

Dagens boxar lever länge

Det låter med andra ord som att tekniken inte är helt färdigutvecklad än. Är det då någon idé att satsa på digital-TV redan nu?

– Ja, det är det, menar Anders Appelqvist. Snittet för villaägare ligger över 2,5 TV-apparater per hushåll och de boxar man skaffar redan nu kommer att fungera framöver och kan användas till andra-TV:n.
Det kommer också att finnas en andrahandsmarknad.

– Boxarna kommer att börja byggas in i TV-apparaterna under nästa år. Skälet till att man inte gör det nu är samma som för videoapparater – det är mer flexibelt att ha dem separata.

Spännande framtid

Digital-TV erbjuder med andra ord en spännande framtid, med en hel rad intres-santa tjänster. Många av dem är dessutom redan tillgängliga, beroende på om du väljer att titta på TV via marknätet, satellit eller kabel.

Om du ska investera i en digital-TV-box redan nu, eller vänta tills tekniken blivit billigare och smartare, avgör du själv. Än så länge har du några år på dig – det är inte förrän år 2007 som det analoga marknätet ska släckas ner, om Digital-TV-kommittén får som den vill.

Så fungerar digital-TV

I en traditionell, analog TV-sändning varierar signalerna kontinuerligt över tiden. All information om ljud och bild (samt eventuella data, t ex Text-TV) sänds oavbrutet ut.

Med digital teknik kodas denna information binärt, till ettor och nollor. Dessutom komprimeras informationen genom att endast förändringar jämfört med föregående bildsändning kodas. En digital TV-sändning kräver därmed mindre plats och man kan packa fler program eller tjänster, 4-8 stycken, på samma frekvensutrymme som ett analogt. Allt detta sker utan att du som TV-tittare märker någon kvalitetsskillnad. 

Men digital-TV har även andra tekniska fördelar. Signalen är mindre känslig för störningar, vilket dels ger mindre risk för ”snö” i TV-bilden, dels innebär att man kan sända med lägre effekt. Det är även enklare att utbyta information med andra digitala medier, som CD-skivor. Tekniken lämpar sig också för kryptering, vilket kan vara användbart för exempelvis betaltjänster.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar