Pionjärerna som satsar på bredband

I Tranås har sju villaägare gått samman med kommunen för att installera "äkta" bredband, direktanslutet till kommunens stadsnät.


Också i Malmslätt utanför Linköping har en bostadsrättsförening med 65 villor bestämt sig för att satsa på bredband i sina hus.

– Vi fann att det skulle bli bäst och billigast att satsa på ”äkta” bredband, säger en av eldsjälarna i Malmslätt, Arne Levstad.

– Till att börja med får vi en mycket snabb internet-uppkoppling. Dessutom får vi 10 Mb lagringsutrymme samt 5 e-post-adresser var.

Så småningom kommer både IP-telefoni och möjligheten att kunna tanka över filmer från Internet till TV. Systemet är förberett för digital-TV, samt för olika övervakningsfunktioner. Bland annat kommer man att satsa på datoriserad driftövervakning för fjärrvärmen. Dessutom kommer man att ingå i ett pilotprojekt för driftövervakning av fjärrvärme och vatten via Internet.

Bostadsrättsföreningens styrelse beslutade enhälligt att satsa på bredband i villorna.

– Vi har installerat uttag i varje villa. De som inte är intresserade blir inte uppkopplade på nätet förrän de själva vill, informerar Arne Levstad, som också kommer att administrativt sköta systemet.

– Som en bonuseffekt tror vi att värdet på villorna stiger. Idag är det ca 60 % av de boende som kopplat in sig.

Surfmöjlighet dygnet runt

Den som tidigare ringde upp sin internet-operatör via modem kan nu surfa hur mycket som helst dygnet runt. Linjen är ständigt uppkopplad. I Malmslätts fall är det ett dataföretag i Tranås som tar hand om signalerna för vidare transport till operatören.

– Samma företag som har installerat nätet, ansvarar för uppkopplingen. Därmed har vi endast en part att kontakta vid problem. Fördelen med detta är att vi alltid får hjälp och inte hamnar ”mellan stolarna” hos olika leverantörer, kommenterar Arne Levstad.

– Villaområdet har delats upp i fyra delar med fyra knutpunkter för kablarna, med mellan 15 och 17 villor vid varje punkt. I kopplingsskåpen vid knutpunkterna finns elektronisk utrustning i form av en s k hubb samt en switch till varje villas fiber, berättar Björn Borg i Tranås, vilken har projekterat nätet.

Från knutpunkten går signalerna via ett kraftfullt modem och en router till ett dataföretag i Tranås, vilket i sin tur har direktförbindelse med en operatör genom en fast förbindelse på 4 Mb. Dataföretaget och operatören står i förbindelse med varandra via modem. Mellan villorna går signalerna i fiberkablar, inne i husen har man installerat kopparkablar.

Stadsnät i Tranås

Också i Tranås finns ett område med sju villor som fått bredband installerat.

– Detta rör sig om ett avgränsat område, där villaägarna har varit mycket intresserade av fast internetförbindelse, säger Per Berggren på stadsnätets kontor i Tranås kommun, som har drivit projektet.

Cirka 100 meter från husen har kommunen satt ett kopplingsskåp, där fiberkablarna kopplas in av kommunens personal. Kontakterna i husen har villaägarna själva bekostat, liksom kablarna från kopplingsskåpet och till villorna.

Några av villaägarna har satsat på optofiberkabel in i husen, andra kopparkabel. I kopplingsskåpet svetsas fibrerna samman med stadsnätet i Tranås, som fått namnet Traman. En villaägare som i dagarna får bredband inkopplat är Håkan Persson.
– Jag arbetar mycket på helgerna och räknar med att kunna jobba hemifrån, genom att jag nu snabbt kan komma åt de dokument och uppgifter från företagets server, säger han.

Framtidssäkert

– Varför valde ni bredband genom att koppla er direkt till stadsnätet?

– Vi räknar med att detta är en framtidssäker lösning. Efter att ha tagit reda på fakta om olika tillvägagångssätt fastnade vi för denna lösning, svarar Håkan Persson. Att gräva och lägga ner ledningen på egen hand ser han inte som något problem. Det tog ungefär en dag.

Kostnader

För de kablar som Håkan Persson drog från sitt hus till kopplingsskåpet, knappt 100 meter, betalade han 800 kronor. Slangen kostade ungefär lika mycket. Driftsavgiften till kommunen är 50/mån och till operatören är avgiften 125 kr/mån. Kommunen tog ut en installationsavgift på 800 kronor, vilket är en engångssumma. Nätverkskortet kostar 150 kronor för den som kan installera det själv och samtidigt konfigurera sin dator. Behöver man hjälp med detta är kostnaden 500 kronor. Cirka 2 000 kronor i engångskostnader och 175 kronor per månad blev notan för hela kalaset.

I Malmslätt har man lejt för allt arbete. Det kostade sammanlagt 5 800 kronor per bostad att gräva och lägga ner kablarna, vilket bostadsrättsföreningen betalar. Dessutom betalar varje villaägare 150 kr/mån till operatören samt ca 250 kr för nätverkskortet i datorn plus ev. installation.

Kablar i slang

Att gräva och lägga ner ledningen på egen hand ser Håkan Persson inte som något problem.

– Det tog oss ungefär en dag.

Då hade han tillsammans med tre av grannarna, vars hus ligger i rad, dragit kablarna från respektive hus och lagt dem i en gemensam slang.

– Kablarna vi valde är av silikon. För att skydda dem har vi dragit dem ien polyetenslang, så nu ligger alla fyra kablarna cirka 40 cm ner i jorden.

För de kablar som Håkan Persson drog från sitt hus till kopplingsskåpet, knappt 100 meter, betalade han 800 kronor. Slangen kostade ungefär lika mycket. Driftsavgiften till kommunen är 50 kronor per månad och till operatören är avgiften 125 kronor per månad. Kommunen tog ut en installationsavgift på 800 kronor, vilket är en engångssumma. Nätverkskortet kostar 150 kronor för den som kan installera det själv och samtidigt konfigurera sin dator. Behöver man hjälp med detta är kostnaden 500 kronor. Cirka 2 000 kronor i engångskostnader och 175 kronor per månad blev notan för hela kalaset.

Tidigt med på bredbandståget

– Jag är ganska övertygad om att en fast internetuppkoppling är värd vartenda öre. Livet blir nog lite lättare, speciellt för den som använder Internet mycket. Att få en snabb överföring av datafiler från arbetet kan säkert vara guld värt för många, säger Håkan Persson avslutningsvis.
Tranås kommun hoppade tidigt på bredbandståget. Redan 1995 hade de flesta administrativa enheterna samt de större skolorna i kommunen ett fibernät som bärare för kommunikation.

I dag är också 130 företag och 1200 lägenheter kopplade till Traman. Tranås kommun levererar inga tjänster på detta, utan det gör tjänsteföretag som är anslutna. I dag finns det tio tjänsteföretag som levererar olika tjänster, bland annat två IPSer (internetleverantörer), och en av leverantörerna i TRAMAN är ett dataföretag (samma som i Malmslättfallet).

Pilotprojekt

– Bredband till villor är ett pilotprojekt, som kommer att utvärderas under våren. Vi kommer då också att se över avgifterna i eventuellt kommande villaprojekt, fortsätter han. Det är många effekter som man vill undersöka. Kommer man till exempel att arbeta mer hemifrån med bredband i huset?
Bland villaägarna i området finns företagsledare, som ofta kör till sitt arbete även på helgerna. Kommer de i fortsättningen att kunna arbeta
hemifrån då? Kan även den som inte är företagsledare arbeta mer i hemmet? Hur påverkar detta i så fall familjen och samhället i övrigt?

Digital infrastruktur

Det är många frågor, som man från kommunen ställer sig, när man nu står i begrepp att ytterligare bygga ut det digitala infrastrukturnätet. Förutom bredband anslutet till stadsnätet har man också gjort försök med överföring genom radiolänk. I detta pilotprojekt är det än så länge bara företag som är anslutna.

– Vi har inte satsat på ett stadsnät och andra överföringar av bredband för att tjäna pengar, utan för att kommunen ska bli attraktiv. Tranås har under lång tid varit en utflyttningsort, men vi vill försöka ändra på den trenden. Därför gör vi allt vi kan för att bli så lockande som möjligt, både för företag och privatpersoner, fastslår Per Berggren.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar