Visst kan du få bredband till villan

Visst kan man med lite tålamod och entreprenörs-anda ordna bredband även till villan. Här får du veta hur.


Teckning: John Clemente

Ingen av de stora aktörerna på marknaden har i dag några erbjudanden om bredband för oss som bor i småhus. Men visst kan man med lite tålamod och entreprenörs-anda ordna bredband även till villan. Här får du veta hur.

Många politiker i ledande befattningar har efterlyst bredband åt alla. Men än så länge talar man nästan uteslutande om flerfamiljshus och lägenheter. På många orter har redan ”äkta” bredband börjat kopplas in i flerbostadshus. Från varje lägenhet dras en kabel till en kopplingspunkt i källaren. Denna kopplingspunkt, till vilken alla lägenheternas bredbandskablar är knutna, kopplas i sin tur till ett externt optofibernät.
Det finns exempel på hyresfastigheter med outhyrda lägenheter, som plötsligt blivit mycket attraktiva sedan man installerat bredband.

Dålig efterfrågan vid nyproduktion

– Att installera bredband i form av optisk fiber vid nyproduktion både av villor, speciellt villaområden, och flerfamiljshus borde vara en självklarhet. Men så tycks inte vara fallet, konstaterar Hannu Magnesten, Bromma, som är expert på installation och användningsområden för bredband.

– Jag har ännu inte fått några förfrågningar från byggherrar eller entreprenörer, då det gäller installationer av bredband i nyproduktion. Däremot har han fått förfrågningar från ägare av redan uppförda villor.
Regeringen har i dagarna tillsatt en utredning, som har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att förse en så stor del av landet som möjligt med fiberoptiska kablar. Detta är en mycket stor satsning, som syftar till att ge svensk industri växtmån. Förutom kommunerna är det också många elbolag som bygger fiberoptiska nät.

Kabelnät eller satellit alternativ för villaägaren

– Att installera bredband till alla villaägare, är i dag kanske inte ekonomiskt attraktivt, tror professor Lars Thylén på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Men han tröstar med att det finns alternativ. Antingen kan man gå via kabel-TV-nätet eller installera höghastighetsmodem (ADSL) för konventionell partråd. Då kan alla få tillgång till en snabb internetuppkoppling. Enklast är det om man bor i ett område med flera villor intill varandra. Men det finns överförings-metoder också för den som bor på landsbygden.

– Där kan satellit eller radiolänk vara ett alternativ. En nackdel kan vara att det krävs fri sikt för radiosignalerna. Det kan innebära att kostnaderna stiger om terrängen är otillgänglig.

– Men när det gäller nyproduktion av villor anser jag dock att det är en nödvändighet att samtidigt förbereda för ”äkta” bredbandsuppkoppling via stadsnäten och optisk fiber. Det kostar inget extra, eftersom man ändå gräver för vatten och avlopp, men villorna blir mycket mer attraktiva med bredbandsförberedelse än utan, menar Lars Thylén.

Satsa på gemensamt fastighetsnät

För att kunna installera fiberoptik i en villa, måste en kabel läggas 0,4 – 1,2 m ner i marken, beroende på vilken typ som används.

– I första hand rekommenderar vi att flera medlemmar i en villa-ägareförening kommer överens om att satsa på ett fastighetsnät, säger Hannu Magnesten.

Hans rekommendation är att villaägarna satsar på fiberkabel fram till en gemensam fördelningsdosa någonstans i området. Från den dosan drar man kopparkabel in till varje hus.

– En kopparkabel räcker mer än väl för dagens behov, tycker Hannu Magnesten. Men han har en liten finess i rockärmen.

Dubbel kabel förberedd för ökat behov

– Det finns en kabel som är dubbel, avsedd både för optofiber och kopparkabel. I dubbelkabeln finns en kopparinstallation i den ena delen av kabeln och ett tomrör avsett för optofiber i den andra. Då installerar man kopparkabeln i dag. När bandbredderna på optofiberkabeln har ökat, och man anser att behovet är påkallat, kan man med hjälp av tryckluft blåsa in optofibrer i tomröret.

I vissa kablar kan man också byta från koppar till optofiber genom att använda den uttjänta kopparkabeln som genomdragare av fiberkabeln. Utrustningen för kopparkabel kostar cirka 500 kronor att installera. Den utrustning som behövs för optofiber är i dag fem gånger dyrare.
Fördelen med optisk fiber är att impulserna har lika hög hastighet som ljuset. De optofiberkablar, som man lägger från stadsnätet och in till kopplingsdosan i villaområdet, bör ha en möjlig överföringshastighet av 1 Gbps (1 gigabit per sekund).

– Optofiber kommer med största sannolikhet att behövas i framtiden, säger Hannu Magnesten.

Oändliga möjligheter

Men antingen man använder koppar eller optisk fiber i hemmet, etablerar man ett hemnätverk, vilket kopplas till ett gigantiskt nätverk, som är världsomspännande.

I teorin skulle flera i familjen kunna tala i telefon samtidigt, samtidigt som någon familjemedlem surfar på Internet och någon annan tittar på en film, som tankas över från Internet till TVn. Det finns också redan nu applikationer för att fjärrstyra spisen, och med hjälp av en streckkodsläsare låta kylskåpet tala om när mjölken är slut.
På detta sätt kan man också få tillgång till hela världens TV- och radioprogram i realtid, snabb internetkoppling, möjlighet att styra elkonsumtionen samt tillgång till spel och interaktiva nöjen. Övervakningsfunktioner och möjlighet att skicka rörliga bilder sinsemellan är några andra applikationer, som är fullt möjliga med hjälp av bredbandstekniken.

I dag vet man mycket lite om hur bredbandstekniken kommer att användas om tio år – det enda man vet är att utvecklingen går med en rasande fart.

Detta är bredband

Enligt IT-infrastrukturutredningens definition är bredband överföring av data mellan två datorer, där hastigheten överstiger 2 megabit per sekund. Detta ska jämföras med ett vanligt telefonmodem, som i bästa fall kan komma upp i en hastighet på 56 kilobit per sekund.

För att kunna föra över filmer från Internet till TV eller tala i telefon över Internet (IP-telefoni) krävs överföringshastigheter om minst 4 Mbps. I en optofiberkabel är överföringshastigheten i det närmaste obegränsad.

En optofiber arbetar med ljusimpulser. Ljuset i en optokabel består i dag av en infraröd signal, som i sig bara har en viss våglängd. Det finns också en teknik som bygger på laser. Med denna teknik kan man föra in flera ljusstrålar med olika färger i optofibern. Tillsammans kan de olika lasersignalerna överföra uppemot 100 gånger mer information än om man endast har en laservåglängd.

Surfa på internet och beställa hem mat

Idag används bredband i första hand för att man snabbt ska kunna surfa på Internet. I framtiden, när tekniken är mer utvecklad, ska man kunna göra i stort sett allt. Med den nya tekniken kan man utbyta rörliga bilder, exempelvis för telefoni.

Bilder med hög upplösning och ljud utan fördröjning gör att vi får en närvarokänsla, som kan komplettera fysisk närvaro. Det finns också många andra fördelar med bredband. Kylskåpet kan signalera till affären vilka varor som är slut. Du kan från jobbet lämna ett skriftligt meddelande hem till barnen, vilket de kan läsa på en display. På nöjesfronten kan filmer eller program tankas hem till den egna TVn. Alla dessa applikationer är ännu inte tillgängliga, men det är ändå bara en tidsfråga innan de är var mans egendom.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar