Rätt kulör på fin fasad

Vad är det som gör ett hus vackert? Inte bara form och arkitektur – färgen är avgörande för intrycket. Här följer expertens allra bästa råd ifråga om färgsättningen och kulör av ett hus.


Valet av färg är inte lätt. Först kanske tanken är gult, rött eller vitt. Men sen då? Vilken gul? Vilken röd? Och hur vitt? Det sägs att svenska husägare är de mest konservativa bland skandinaver när det gäller att välja kulör till huset. Var sjätte svensk i en undersökning gjord av färgföretaget Beckers målade om sitt hus i samma kulör som det var tidigare.

Idag kan man få bra hjälp i fråga om färgval av alla de stora färgföretagen. Både på deras webbsidor – där de ofta finns bra program att pröva olika kombinationer med mer, och dels i färghandeln. Kanske detta innebär att vi står inför ett trendbrott och vi framöver kommer se mer vågade och personliga färgkombinationer på våra husfasader och inte bara inomhus.

Så här tipsar Monica Dare, färgsättare hos bransch- och arbetsgivarorganisationen, om vad man ska tänka på inför valet av kulör på husfasaden.

En typisk funkisvilla med enkla former, ljusa slätputsade väggar och ett tidstypiskt runt fönster. Den gräddvita slätputsade fasaden har en annan vit nyans i fönster och detaljer. Dörren är i fernissat trä och grunden är ljust kallgrå. En tidstypisk färgsättning av det klassiska funkishuset. Fasad målad i 280 näver, Fönster liksom detaljer 101 äggskal. Grunden i 277 ljus grafit. Alla färger från Alcro.

1. Vad ska man tänka på när det gäller val av kulör på huset?
Svar: Att den valda kulören passar in i den övriga bebyggelsen, så att helhetsintrycket inte blir förstört. Om alla färgsätter individuellt så kan ditt område trivialiseras och förlora i värde.
För starka kulörer överröstar också naturens egna färger. Naturen är grunden som bestämmer hur en byggnad bör färgsättas. Det är också störande för människan med för många och för starka kulörer i sin omgivning.

2. Hur stor roll spelar omgivningarna?
Svar: Det spelar naturligtvis stor roll var huset är placerat. Ljuset är så olika på skilda ställen och även var man befinner sig i landet. Bor man i en tät bebyggelse vid havet kan man tillåtas en blandning av kulörer. Ett ensamt hus i skogen syns ju inte på samma sätt, men även här ska man följa husets ålder och dess färgsättningstradition. Mitt i villaområdet gäller försiktighet och att man tänker på helhetsintrycket. Glöm inte att det är dina grannar som mest ser din fasadfärg!

3. Måste man bry sig om historien, som att måla vitt på västkusten och falurött i Småland?
Svar: Om man har ett gammalt hus ska man definitivt tänka på historien.
Vitt vid kuster är ju vanligt på många håll i världen. Den vita färgen har fungerat som en signalfärg. Byn/staden syns långt från land för sjöfarare.
Ett falurött hus smälter vackert in i skogen. Grönskans mörka nyanser har samma svarthet som falufärgen.

4. Tror du att vi kommer se ett trendbrott, att svensken vågar måla i fler och annorlunda kulörer, i och med färgföretagens webbsidor där man kan testa olika kombinationer?
Svar: Modefärger kan finnas på kläder, prylar och bilar, men skall inte användas på byggnader.
Den otränade konsumenten kan inte färgsätta. Det blir oftast för kulört och ingen blir nöjd. Den kulören som man väljer från en färgkarta är inte det man upplever när färgen väl är applicerad.

5. Vilken färg är den vackraste husfärgen?
Svar: Falu rödfärg är väl det som ligger närmast det svenska hjärtat, men det finns många vackra husfärger. En genomgripande egenskap för vackra fasader är att de har en dämpad nyans och att man är försiktig med blått. Blått lever inte väl bland naturens färger och har en tendens att se kyligt och otrevligt ut under alla våra mörka och kalla höst- och vintermånader.

6. Är det bra att ha olika färg på fönsterfoder, dörr och fasad. Finns det någon gräns på antalet kulörer ett hus bör hålla sig till?
Svar: Man ska begränsa färgantalet till 3-4 kulörer. Att ha en enda färg på allt kan se ”stumt” ut. Allt beror dock på arkitekturen. Supermoderna hus kan kanske färgsättas på ett annat sätt än mer traditionella hus.

7. Kan man välja på lika många kulörer för en putsad husfasad som en i trä?
Svar: Ja, det tycker jag.

8. Vad säger lagen? Kan man få måla sitt hus i skrikblått om man vill?
Svar: Man ska inte måla ”skrikblått” någonstans! Det överröstar naturen och får grannarna avogt inställda.

Plan- och bygglagen (SFS 1987:10)säger så här:

3 kap,1§; Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg, som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. (SFS 1998:805)
10§; Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. (SFS 1998:805)
13§; Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningen karaktär. (SFS 1994:1576)
Man får alltså underhålla och färga om sina byggnader, om byggnadens karaktär inte ändras väsentligt.

Det mörkt bruna huset har en grön dörr och vita fönster, fönsterluckor, vindskivor, knutar och entréstolpar. Tillsammans är det en traditionell färgsättning med tydliga kontraster mellan ljust och mörkt.

Fasad målad i 180 espresso. Fönster, fönstrluckor, knutar och vindskivor i 101 äggskal. Dörren i 195 Näckrosblad.
Alla färger från Alcro.

Ett vackert gult hus med röda knutar. Den gula kulören är NCS S 1030-Y20R. Fodret heter 2095 Kakao. Färg från Beckers.

Monica Dares sju bästa råd
1. Innan du sätter igång och väljer färg – ta kontakt med plan- och byggkontoret i din kommun.

2. Vårda grannsämjan. Kom överens med dina grannar innan du bestämmer dig för förändring. De ser ditt hus från sina fönster. Du finns mest inuti ditt hus och ser dina grannars hus.

3. Ta reda på historien om huset och dess färgsättning. Ursprungsfärgsättningen brukar passa formen på huset.

4. Tänk på helhetsintrycket i din omgivning.

5. Om du gör en väsentlig förändring skall bygglov sökas.

6. Överrösta aldrig naturens färger.

7. Anlita en duktig färgsättare. Det spar bekymmer och pengar.

Kontrasten med den röda dörren gör verkligen intryck. Fasadfärg 2062 Plommon, dörren 2090 Plommon och fodret 2039 Skiffer.
Färger från Beckers.

Köpinformation färg och kulör till huset

Alcro 08-775 62 00 www.alcro.se
Beckers 0200-21 21 22 www.beckers.se
Målaremästarna 08-453 90 09 www.maleri.se
Nordsjö Färg 040-35 50 00 www.nordsjo.se

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar