Så målar du om trä-, betong-, och putsfasad

Det är enklare att måla om huset när fasaden är i hyfsat skick. Väntar du för länge blir underarbetet mycket mer krävande.

måla


Så målar du om träfasaden

Tänk på att aldrig måla husfasaden i direkt solsken eller i temperaturer under + fem grader. April till september brukar vara den bästa tiden på året. Försäkra dig också om att fasaden är ordentligt torr innan du börjar.

Gammeldags grön med snickarglädje i vitt. Färgvalet passar hustypen perfekt.

Vilken färgtyp ska jag välja?

Det säkraste är att använda samma typ av färg som huset är målat med tidigare. Är du osäker på vad som använts kan du göra en snabbtest; Slamfärg som behöver målas om färgar av sig när man tar på den med händerna. För att utröna om det är olje-/alkydoljefärg eller akrylatfärg kan du slipa på ytan med sandpapper. Om färgen blir till ett damm är det olje- eller alkydoljefärg, fastnar den på sandpappret är det antagligen akrylat. Är du fortfarande osäker, be din färghandlare om hjälp.

Den vanligaste träfasadfärgen i Sverige är akrylatfärg (latexfärg). Den är vattenbaserad och lätt att arbeta med, torkar snabbt och har en lång livslängd. Den lägger sig mest på ytan på träet och med sin porösa yta kan den bli lite känsligare för mögelangrepp, det är viktigt att du följer målningsanvisningarna på burken.

Olje– eller linoljefärg är en gammal beprövad färg som tränger in långt i träet och åldras vackert. Den har lång torktid och kan vara lite tungjobbad eftersom den är trögflytande, särskilt vid låga temperaturer. Oljefärg har inte lika lång livslängd som akrylat.

Alkydfärg är en modernare variant av oljefärg Finns både som vattenbaserad och med lacknafta. Lätt att arbeta med, lång livslängd men den lacknaftebaserade varianten kan gulna på mörka ställen.
Slamfärg är en färg med gammal tradition, vanligtvis falu rödfärg, men finns i ytterligare några fler kulörer. Vattenbaserad och relativt billig, men kan bara målas på obehandlat trä eller trä tidigare målat med slamfärg. Färgar av sig (kritar sig) när den blir gammal.
Det finns också olika typer av lasyer, olje- alkyd- eller latexburen. Varje gång du målar om ett laserat hus blir färgen något mörkare.

Vill du byta färgtyp?

Slamfärg går att byta till linoljefärg eller alkydoljefärg (om ytan under är fast)
Linoljefärg  går att byta till alkydoljefärg (kan även fungera med akrylfärg)
Alkydoljefärg går att byta till linoljefärg eller akrylfärg
Akrylatfärg går att byta till akrylfärg (kan även fungera med alkydoljefärg)

Gör så här:

(Det här är allmänna instruktioner för hur du målar om en träfasad. Följ alltid tillverkarens anvisningar på färgburken.)

1. Börja med att inspektera fasaden. Laga eller byt ut eventuella skadade plankor. Spackla småsprickor och hål.

2. Rengör fasaden noga, antingen med högtryckstvätt (mjuk, bred stråle) eller borste och fasadtvätt och eventuellt mögelborttagare. Slamfärg (äkta Falu rödfärg) behöver normalt bara borstas med hård borste.

3. Tag bort löst sittande färg med skrapa, varmluftspistol eller kemiskt medel. Skrapa i träets längdriktning så förstör du inte fibrerna.

4. Kontrollera att trät är ordentligt torrt, fuktkvoten får inte överstiga 15%. Du ska heller inte måla vid en temperatur under +5 grader och inte i fullt solljus, börja på skuggsidan.

5. Grundmåla alla trärena ytor samt ändträt med grundfärg.

6. Måla 1-2 gånger beroende på hur bra färgen täcker. Målar du med linoljefärg eller slamfärg ska du vänta ett dygn innan du målar nästa lager så det hinner torka ordentligt mellan strykningarna. Första strykningen med slamfärg kan du späda färgen med upp till 20 procent vatten.

Så målar du om på betong och puts

Efter att du målat om ett putsat hus är det viktigt att du håller fasaden fuktig, särskilt vid soligt eller blåsigt väder.

På puts och betong använder man främst kalkfärg, KC-färg (kalkcementfärg) eller silikatfärg. Det kan också gå att måla med oljefärg, slamfärg eller latexfärg, men eftersom underlaget är poröst och sugande är det viktigt att du inte stänger inne fukten. Tala med din färghandlare om du vill byta färgtyp.

Kalkfärg är relativt billig, har en vacker lyster men har kortast livslängd av de tre färgtyperna. KC-färg håller längre och fäster också lättare på underlaget men är lite svårare att få jämn. Silikatfärg håller längst, klarar sura luftföroreningar bäst och är också mer allround – fungerar på sten, betong och puts. Alla färgerna är starkt alkaliska och frätande och etsar glas. Silikatfärg etsar dessutom sten och metall.

Undvik fula skarvar

Målar du med kalk- eller KC-färger är det viktigt att du målar utan avbrott. Stannar du upp i arbetet och börjar om mitt på fasaden någon dag senare får du troligen en synlig skarv. Avsluta därför arbetet till exempel vid husknuten. Beroende på typ av färg ska den strykas mellan 2 och ända upp till 7 gånger (Gotlandskalk). Till en del färger fungerar en roller bäst, till andra en plafondpensel eller en så kallad kalkkvast som du arbetar med i halvcirkelformade rörelser. Måla inte i stark sol och inte när det finns risk för att det blir frost på natten.

Gör så här:

(Det här är allmänna instruktioner för hur man målar om på puts med kalk- eller KC-färg. Följ alltid tillverkarens anvisningar på färgburken.)

1. Börja med att inspektera fasaden. Hittar du sprickor eller hål, kontrollera noga varför, innan du börjar måla. Det kan bero på sättningar i huset eller fuktskador som måste åtgärdas först. . Knacka bort lös puts eller flagnande färg med exempelvis ett mejselskaft . Dessa små skönhetsfel lagar du med akrylatbaserad fogmassa eller samma typ av puts som resten av fasaden. Grundmåla en gång på dem omputsade ställena.

2. Rengör fasaden noga med borste och hett vatten eller högtryckstvätt. Vid behöv använd mögel- och algtvätt, skölj i så fall noga efteråt med mycket vatten.

3. Täck mark, växtlighet och fönster noga innan du börjar måla. Färgen är frätande och etsar både glas och metall. Använd skyddsglasögon och handskar.

4. Börja på skuggsidan, måla aldrig i direkt solljus och inte i temperatur under +8 grader. Måla tunt och flödigt med mycket färg på penseln eller rollern. Stryk ut färgen med långa cirkelrunda rörelser. Börja uppifrån och arbeta dig nedåt. Måla oavbrutet fram till en naturlig övergång, exempelvis en gavel, annars riskerar du att få fula, synliga skarvar.

5. Låt färgen torka och måla igen, – ända upp till sju gånger, beroende på vilken typ av färg du använder.

6. När du har målat klart ska färgen hållas fuktig. Känn på fasaden, den ska kännas kall. Vid behov, tex vid varmt väder eller blåst, eftervattna så att fasaden hålls fuktig i minst tre dygn.

Använd skyddsutrustning!

Både cement- och kalkfärg är frätande, använd skyddsglasögon och arbetshandskar samt förvara färgen utom räckhåll för små barn och husdjur. Får du färg på huden, skölj genast med vatten.

Så håller du fasaden fräsch länge

En träfasad behöver ommålning ungefär vart 7:e år, men tidsintervallet varierar kraftigt beroende på husets läge. Väderstreck, var i landet huset ligger och hur utsatt fasaden är för stark sol, regn och blåst har stor betydelse. Sydsidan utsätts normalt för mest slitage och om någon del av huset vetter mot öppet hav blir den sidan hårt utsatt av salta vindar. Likaså kräver ofta vindskivor, fönster, räcken och ändträ på olika typer av snickerier ommålning oftare.

För att färgen och fasaden ska hålla så länge som möjligt finns det några tips:
– Gå husesyn en gång per år. Se över skador och åtgärda dem innan de vuxit sig stora.

– Tvätta fasaden. Klimatförändringar och föroreningar gör att fasaden utsätts för betydligt mer påfrestningar idag än för 50 år sedan. Det bästa sättet för att hålla mögel och alger borta är att tvätta fasaden, antingen med borste eller högtryckstvätt. Hur ofta det behövs beror på var du bor och vilken färg du målat med. Slamfärg och latexfärg verkar känsligast för alg- och mögelangrepp. Även putsad fasad är känslig för surt nedfall och mår bra av fasadtvätt.

– Håll efter växtligheten. Träd och buskar som ligger mot fasaden ökar risken för fuktskador och missfärgningar.

– Bekämpa alger- och mögel tidigt. Ju bättre fäste de får, desto svårare är det att bli av med den och dessutom behöver du ta till starkare medel.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar