Så sköter du fasaden

På de flesta svenska småhus består fasaden av träpanel, puts eller tegel. Här får du tips om hur du underhåller fasaden så att den ger ett bra skydd mot vädrets makter.


Yta är allt – eller i alla fall nästan. Det är åtminstone värt att ta hand om husets fasad och sommaren är den bästa tiden för just detta arbete. 

Träfasad

Trä är ett hållbart material med många fördelar. De flesta som är lite händiga klarar av att arbeta med materialet, såga och spika i det. Det finns alltid ”reservdelar”, eftersom träet lätt kan sågas upp och formas till de dimensioner som önskas. Trä är också relativt billigt och det är miljövänligt. Många kanske tror att trä ruttnar så fort det blir blött. Får virket bara torka ut efter regn, håller det mycket länge. Och har man utfört snickeriarbetet väl och ytbehandlat korrekt, kan trä egentligen hålla hur länge som helst. Så bara för att färgen har flagat av, betyder det inte att huset är ruttet. Det kan mycket väl bara vara en fråga om att måla om.

Måla om träfasaden: Här talar vi om olje-, alkyd- eller latexmålad fasad. Rödfärgad, tjärad med fler ytbehandlingar utförs på helt annat sätt. Det kan vara viktigt att veta vilket färgtyp som huset målats med. Olje- och alkydfärg har liknande egenskaper, medan latex (akrylat), som också kallas plastfärg, skiljer sig från de andra två. Man kan säga att det finns tre grundregler:

• Allt nytt eller renskrapat trä måste grundas med olje- eller alkydgrundfärg – inte latex.• En färdigmålad träfasad bör ha följande skikt på sig: penetrerande grundolja, olje- eller alkydgrundfärg samt två gånger färdigfärg. • Du bör inte måla olje- eller alkydfärg ovanpå en latex/akrylat, men tvärtom går bra.

Putsad fasad

Ända sedan medeltiden har man putsat fasader i Sverige, ett gott bevis på dess tidlösa goda egenskaper. Och fortfarande putsar man nya hus, både murade och byggda i trä. När timmerhusen började putsas under 1800-talet, kallade man det revetering. En livslängd på 50 år kan man gott vänta sig vid normalt underhåll av ett putsat hus. Putsen blir ju blöt vid regn, och måste då få chans att torka ut om inte fuktproblem ska uppstå. Framför allt vid minusgrader sprängs den blöta putsen loss. Men sönderrostade fönsterbleck, trasiga stuprör och hängrännor, läckande tak förser putsen med för mycket väta och förkortar livslängden avsevärt.

Du bör inte ge dig på att putsa ditt hus på egen hand. Putsning är nämligen ett jobb för yrkesmän, murare. Det är ytterst viktigt att arbetet görs korrekt och med rätt material, att putsblandningen blir den rätta, att förbehandling och vattning görs omsorgsfullt före och efter, att arbetet utförs snabbt och jämnt osv. Men lite underhållsarbete med ilagning av sprickor eller skador efter mekanisk åverkan kan du säkert göra själv.

Måla putsad fasad:
Vanligast är att man skiljer på puts och färg, man målar den putsade fasaden, till exempel med KC-färg som har samma bindemedel som putsen. Felaktig färg, till exempel plastfärg, kan orsaka att hela putsen släpper från underlaget. Kulören kan också åstadkommas med en genomfärgad ytputs.

Åtgärder du kan göra själv

Håll koll på alla plåtdetaljer på huset: Fönsterbleck, hängrännor, stuprör och andra plåtdetaljer avsedda att skydda fasaden. Se till att dessa är intakta. Måla eller byt ut dem vid behov, till exempel vid kraftig rostbildning.

Balkonger och andra utbyggnader kan orsaka att snö ligger mot fasaden, vilket innebär nedfuktning och skaderisk.

Klängväxter är vackra, men de sliter mekaniskt på fasaden genom att hålla kvar snö och fukt. Se också till att andra växter håller sig undan. Nya träd kan ha rotat sig nära huset och vifta med sina grenar mot putsen.

Andra små men viktiga saker du klarar själv är att slå i spikar som arbetat sig ut och byta alltför spruckna brädor. Timrade hus kan tätas mellan stockarna och tegelväggar kan få fräscha fogar.

Spika eller skruva fast löst sittande panel och andra detaljer. Det är bättre
att byta spikar till skruvar, eftersom spikarna kommer att arbeta sig ut igen.

 

En timmervägg kan bli otät mellan stockarna och bör då drevas med tjär- eller lindrev.
Fogarna i en tegelvägg
kan ha lakats ur. Laga då med nytt murbruk.
Illustrationer RK Illustration

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar