Vik en personlig julask!

Slå in dina julklappar i fina julaskar som du har vikt själv. Här är en enkel ritning på hur du viker asken!


Vik en julask – här är ritningen

Gör så här:

1. Dessa första vikningar är egentligen sådana vikningar du bara ska tänka. Du ”viker dem” för att måtta ut de fyra punkterna. 


2. Vik hörnen mot mitten. 


3. Så här ser det ut efter att du vikt mot mitten. 


4. Vik upp arket igen. Vik två av sidorna mot 
mitten av arket. Nu är det viktigt att viken är 
skarpa för att få fin form på asken. 


5. Låt dina vik vara kvar och vik nu de båda 
kortsidorna mot mitten. 


6. Här kan du välja att vika ut arket så som på 
bilden eller låta det vara kvar ihopvikt. Klipp efter de hela vågräta linjerna på bilden, där saxarna markerar. 


7. Veckla ut de bitar du klippt. Vik nu upp sidorna så du får två väggar. I och med att askens form redan är färdigvikt så går det mesta nu 


nästan automatiskt. Det du ska göra nu är att

låsa asken.

8. Detta gör du genom att fälla ihop de två små 
hörnbitarna så att de möts på mitten. Lås 
genom att vika över de långa lösa flikarna. 


9. Limma! När det gäller limningen av asken 
brukar vi oftast vika klart allt och sedan öppna den för att limma på de ställen som känns lämpliga. Undvik att limma alltför mycket. Oftast räcker det att limma botten, under själva det viktiga bottenarket: det kvadratiska arket som du sätter i botten på bägge dina delar av asken. Gör vi en relativt stor ask 
så använder vi kraftigt kartongpapper här. Det gör den stadigare, och du behöver inte använda lika kraftigt papper till själva asken. 


10. Du ska ju också göra ett lock. Det allra enklaste sättet är att vid moment 4 och 5 inte vika ända till mitten. 


Hidden places, Bookmark förlag.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar