Guide: bygg ett utekök

Vill du bygga ett eget utekök till trädgården? Här är guiden som visar hur du steg för steg bygger ditt egna kök för utomhusbruk. 


Matlagning i det fria är livskvalitet och om du reserverar en helg för att bygga detta utekök så belönas du i flera år genom att få mera tid för andra saker. I stället för att förbereda familjens grillkväll i köket medan kött och fisk grillas på terrassen, flyttar du ut förberedelser, matlagning och diskning i det fria. Gör det själv visar här hur du bygger ditt egna utekök.

Laga mat utomhus

Du behöver ju strängt taget inte ens ta ut grönsaker. Hämta dem i kökslandet, skölj dem under rinnande vatten i uteköket och fixa ihop en läcker sallad på köksbänken, som har klätts med slitstarka klinker. Och medan du arbetar i uteköket kan du lätt kolla grillen och det du har lagt i den.

Uteköket har hyllor och plats för redskap

Köket har allt – också plats för redskap på sidorna och på den bakre väggen utöver hyllorna. Du kan eventuellt komplettera grillen med en elplatta, miniugn eller gaslåga.

Rinnande vatten och enkelt avlopp

Det får gärna vara lite primitivt när du endast har rinnande kallt vatten. Men det är lätt att koppla en slang mellan kranen och en tappkran på huset. Tänk dock på att använda specialslang eller undvik att dricka vattnet. Det duger dock fint till sköljning. Avloppet är också primitivt: ett rör från disklådan till en slang, som du kan leda till en rabatt.

Klä bänkskivan med klinkers

Bänkskivan i uteköket har klätts med stora klinker som både är snygga och otroligt tåliga. Klinkern läggs löst i en fals längs bänken. Disklådan byggs in i en plywoodskiva som läggs i en egen fals. Skruvar du fast skivan stabiliserar du köksbänken. Även om det är lätt att bygga köket så har det en fin finish och snygga fogar. Här har köket målats svart som klinkern. Vilken färg föredrar du?

Material till utekök

22 x 95 mm hyvlat trä:

 • 2 breda bensidor (A) 
à 130 cm
 • 2 breda bensidor (C) 
à 90 cm
 • 4 långa täckbrädor (E) 
à 165 cm
 • 4 korta täckbrädor (F) 
à 46 cm
 • 1 hylla (J), 184 cm
 • 4 långa sarger (G) à 180 cm
 • 4 korta sarger (H) à 56 cm

Såga av 10 mm (klinkerns tjocklek) från sargerna G och H, så att underkanten hamnar i nivå med täckbrädorna.

22 x 70 mm hyvlat trä:

 • 2 smala bensidor (B) 
à 130 cm
 • 2 smala bensidor (D) 
à 90 cm

22 x 44 mm hyvlat trä:

 • 4 ribbor (K) à 180 cm

10 mm vattenfast plywood:

 • 1 bänkskiva (L), 60 x 60 cm

Dessutom:


 • 10 klinker (M), 30 x 60 cm, till bänkskiva och hylla
 • Skruvar av utetyp: 4 x 35, 4 x 40 mm och 5 x 60 mm
 • Galvaniserade dyckertar, 18 x 40 mm
 • Trälim
 • Grundningsolja/grundfärg
 • Heltäckande utelasyr

Till vatten och avlopp:

 • 1 kran
 • 1 rostfri disklåda, cirka 40 x 45 cm
 • 1 vinkelavloppsrör, 38 mm, för montering på disklåda
 • 1 avlopsslang som passar på vinkelröret
 • 1 krankoppling
 • 1 slangkoppling
 • 1 slang

Du kan använda standardkopplingar från t.ex. Gardena, men välj en slang avsedd för dricksvatten – inte en vanlig trädgårddslang.

Stomme till utekök

Både de främre och bakre benen sätts ihop av två hyvlade brädor, en smal och en bred. Till de bakre benen används brädorna A och B, till de främre brädorna C och D. Det är endast längden som skiljer de främre benen från de bakre. Vitsen med att använda två olika breda brädor är att när de har satts ihop i vinkel blir sidorna lika långa. Den smala brädan fästs på den breda.

1. De 8 bensidorna görs klara för hopsättning. I den breda brädan C fästs fyra dyckertar innan kanten på den smala brädan D penslas med lim.

2. Benet sätts ihop. Lägg den breda brädan på kanten av den smala D så att sidorna ligger plant. Knacka ner spikarna. Gör sedan likadant med de tre andra benen.

Framsida och baksida byggs var för sig
De fyra benen sätts ihop till en stomme med sarger som klinkern ska ligga på. Sargerna används både till bänkskivan och till hyllan under. Ribborna, som utgör den bakre väggen i uteköket, ger dig plats att hänga upp saker och ting samtidigt som de förstärker stommen.Börja med att sätta ihop de två långsidorna och därefter gör du väggen.

1. De långa sargerna G och ribborna K sågas till för att passa i längd till totallängden på klinkern M. Eftersom plattorna kan variera i längd är det bäst att lägga ut sex plattor efter varandra.

2. Markera på den breda sidan A på bakbenen var du vill placera sargerna G och ribborna K. Den övre sargen placeras en plattjocklek under ovankanten på frambenen – här 10 mm.

3. Limma och skruva fast sargerna G på benen A med fem 4 x 40 mm skruvar i varje fog. Se till att delarna hamnar vinkelrätt mot varandra innan du skruvar.

4. Spänn fast ribborna K på benen A och fäst dem sedan med 4 x 40 mm skruvar från baksidan (så att de inte syns). Sätt ribborna lika långt från varandra.

5. Skruva fast hyllan J ovanpå benen med 5 x 60 mm skruvar och därefter är den bakre delen klar. Fortsätt sedan på samma sätt med framsidan.

Framsida och baksida till uteköket sätts ihop

Framsidan och baksidan ska nu sättas ihop med hjälp av de korta sargerna till en stomme. Spänn ihop delarna med varandra med hjälp av tvingar och justera in dem på plats innan du skruvar. När du har skruvat ihop stommen lägger du täckbrädorna utanpå sargerna. De har två uppgifter: dels bilda en kant för klinkern och disklådan, dels förstärka konstruktionen.

1. Fram- och baksida förenas med hjälp av fyra korta sarger H, som skruvas fast med 4 x 40 mm skruvar. Börja med att spänna fast sargerna på baksidans smala ben B med tvingar.

2. Kolla att delarna är vinkelräta innan du drar i skruvarna. Eftersom skruvarna inte är genomgående bör du också limma ihop delarna. Förborra gärna.

3. Sätt fast framsidan. Det är bra med en medhjälpare men du kan få delarna att balansera om du spänner fast dem med tvingar. Fixera dem sedan.

4. Limma och skruva fast de korta sargerna H på framsidan med 4 x 40 mm skruvar. Även nu fixerar du delarna med tvingar innan du skruvar. Dra i skruvarna från insidan så syns de inte.

5. Täckbrädorna E och F görs klara. Kapa dem på längden så att de precis passar mellan benen. Stryk därefter lim på den ena sidan av brädorna.

6. Fixera den övre täckbrädan E på sargen G med ett par tvingar så att de hamnar på samma nivå som benens ovansida. Fäst dem sedan med 4 x 35 mm skruvar från insidan så att skruvarna inte syns.

7. Den nedre täckbrädan E skruvas fast. Hur högt täckbrädan ska sitta styr du med hjälp av en klinker som läggs på den bakre sargen. Täckbrädan ska hamna på samma nivå som klinkern.

8. Sätt fast de korta täckbrädorna F på gavelns sarger H. Stryk lim på brädorna och skruva fast dem på nivå med klinkerns ovansida.

9. Slipa köksbänken lätt med t.ex. en planslip och sedan är stommen klar. Tänk på att fasa alla kanter eftersom de då blir starkare och inte skadas så lätt.

Montera disklåda och kran

Eftersom det är mycket svårt att bygga in en disklåda i en köksbänk bestående av klinker, så ersätter du två av plattorna med en plywoodskiva i samma tjocklek.Både disklådan och kranen, som ska anslutas till en slang, förs genom plywoodskivan. Eftersom det är lätt att koppla fast och ta loss slangen så kan du lätt ta bort hela skivan med disklåda och kran när du flyttar uteköket eller sätter undan det inför vintern.

 

1. Rita disklådans yttre form på plywoodskivan L. Lägg disklådan uppochner på skivan och se till att det finns plats för kranen. Dra sedan ett streck hela vägen runt disklådan.

2. Dra ett nytt streck 2 cm innanför det första strecket. Då kan disklådan komma igenom plywooden och kanten vila på skivan. Borra ett 10 mm hål innanför strecket för sågbladet.

3. Såga ut för disklådan med sticksåg. Stick ner sågbladet i det borrade hålet och följ sedan det inre strecket. Sågspåret blir kanske inte så snyggt i hörnen men det gör inget.

4. Borra hål för kranen. Mät dig fram till var kranen ska placeras och borra ett hål som är en aning större än diametern på slanganslutningen under kranen.

5. Kolla att delarna passar ihop, men vänta med att fästa dem. Du ska först grunda och färdigmåla skivan så att kanterna har förseglats innan du monterar disklådan och kranen.

6. Grunda och måla plywoodskivan L. Stryk den först med en träolja alternativt grundfärg som skyddar mot svamp och röta. Färdigmåla sedan träet i två–tre omgångar. Välj en heltäckande utelasyr.

7. Fäst disklådan på plywoodskivan med hjälp av de beslag som hör till. Tryck först ut en sträng silikon hela vägen runt hålet i skivan så att det blir tätt.

8. Sätt kranen på plats. Glöm inte att den ska monteras med gummipackningar, så att det inte tränger ner vatten till skivkanterna.

9. Skruva fast kranen från undersidan med tillhörande brickor och mutter. Skruva därefter fast en slangkoppling av plast eller stål på kranen.

Grunda med en träolja

Uteköket står utomhus och därför ska det skyddas mot väder och vind.Grunda allt trä med en bra träolja eller en grundfärg som passar ihop med den utelasyr du väljer. Lägg märke till att olja och grundfärg ska innehålla medel som skyddar mot svamp och röta.

Färdigmåla med heltäckande utelasyr

När allt trä har grundats – gärna två gånger – och oljan har torkat in, färdigmålar du två eller tre gånger med en heltäckande utelasyr.

1. Grunda och måla allt trä mycket noga. Grundningen utförs en eller två gånger. Efter torkning målar du två eller tre gånger för att få en stark, skyddad yta.

2. Bänksivan L av plywood och klinkern M läggs på plats. Om du vill kan du skruva fast bänkskivan. Det ger extra stabilitet, men då kan den inte lyftas bort inför vintern.

3. Rinnande vatten dras fram till uteköket när du har kopplat fast en slang från en kran på huset.

4. Led bort avloppsvattnet från disklådan med en slang, t.ex. till en rabatt eller till en brunn i marken.

 

Nu är uteköket klart och matlagningen kan flyttas ut på terrassen. På sidorna hänger krokar för redskap, diskhandduk och annat som behövs.

  

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar