Anna-Karin Boulliant

Ingen fara på taket
Gör det själv

Ingen fara på taket

Det är farligt att gå på tak. Du som villaägare ansvarar för taksäkerheten och kan bli skadeståndskyldig om det händer en olycka.