Anne Laquist

Smarta fönster
Fönster och dörrar

Smarta fönster

Smarta fönster som själva reglerar inflödet av ljus och värme och som man kan ”släcka” när man går ut ur rummet. Det låter som science…