Björn Vingård

Ett unikt nummer!
Gör det själv

Ett unikt nummer!

Tidningen du just nu läser är ett unikt nummer av Vi i Villa av två skäl: Dels har ni läsare till största delen själva bestämt…