Bo Seijmar

Små lustfyllda hus att älska
Gör det själv

Små lustfyllda hus att älska

Kärt barn har många namn. Fåfänga, eremitage, och rundtempel är några av benämningarna på lusthuset under dess 400-åriga historia.