Britt-Louise Malm

Trädgård på höjd
Trädgård

Trädgård på höjd

Genom att odla på höjden, som i våra praktiska odlingslådor, blir odlingsytan större och skördarna rikare.