Kjell Andersson

Fel peka ut pelletseldning som brandrisk
Energi

Fel peka ut pelletseldning som brandrisk

Det är fel att peka ut pelletseldning som en generell orsak till ökad brandrisk. Med p-märkt utrustning, standardiserad pellets och rätt handhavande är pelletseldning brandsäker,…