Lars Kilander

Villabarometern 9/04
Bygga nytt

Villabarometern 9/04

Villapriserna fortsätter uppåt men i något lugnare takt. Variationerna är dock mycket stora inte bara mellan länen utan också mellan olika regioner och mellan stad…

Villabarometern 5/04
Bygga nytt

Villabarometern 5/04

Villapriserna fortsätter uppåt trots något stigande ränta. Efterfrågan på hus är fortfarande större än utbudet och någon prisbubbla finns inte i sikte.

Villabarometern nr 3/04
Bygga nytt

Villabarometern nr 3/04

Starkt köpintresse trissar upp priserna och utbudet av villor är rekordlågt. Det är säljarnas marknad - speciellt i storstäderna.

Villabarometern nr 2/04
Bygga nytt

Villabarometern nr 2/04

Prisuppgången fortsätter under 2004. Bostadsbristen i storstäderna trissar upp priserna.

Villabarometern VIV nr 8/03
Bygga nytt

Villabarometern VIV nr 8/03

I landet fortsätter huspriserna att stiga men i storstadsregionerna gör höjda skatter att marknaden bromsas.

Villabarometern nr 7/03
Bygga nytt

Villabarometern nr 7/03

Låga räntor, pendlingsmöjligheter och en positiv framtidstro ger en fortsatt prisökning på bostadsmarknaden.

Villabarometern nr 6/03
Bygga nytt

Villabarometern nr 6/03

Numera är villamarknaden även aktiv under sommaren men det är stora variationer i prisutvecklingen.

Villabarometern nr 5/03
Bygga nytt

Villabarometern nr 5/03

Villapriserna är fortfarande stabila men unga familjer söker långsiktiga projekt som kan pågå i den takt plånboken tillåter.

Villabarometern april 2003
Bygga nytt

Villabarometern april 2003

Det är ingen nyhet att det är stora skillnader mellan villapriserna i storstad och landsbygd. Storstadspriserna fortsätter att öka och därför är det ekonomiskt fördelaktigt…

Villabarometern nr 2/03
Bygga nytt

Villabarometern nr 2/03

Villapriserna fortsätter att öka. Trots förutspådda prognoser om prisnedgång på bostadsmarknaden är det säljarens marknad i stora och medelstora städer. På landsbygden ser det däremot…

Villabarometern januari 2003
Bygga nytt

Villabarometern januari 2003

Vi kan nu summera 2002 och det har trots börsfall och svag konjunktur varit ett mycket bra år för den som äger sin bostad.