Lena Sandström

Tips på god ventilation
Ventilation

Tips på god ventilation

Fungerar inte ventilationen kan huset bland annat få fuktskador, ökad tillkomst av kvalster och högre radonhalter.