Se upp! Här är 7 invasiva växter du bör utrota från tomten!

Vissa växter bör utrotas innan de tar över hela din trädgård. Här är 7 växter att ha koll på!

invasiva växter

Det finns invasiva växter som sprider sig så kraftfullt att de konkurrerar ut andra växter. Du har säkert hört talas om parkslide som orsakar stora problem eftersom den är väldigt svår att bli av med. Men det finns även andra växter att passa sig för. Det är främmande arter som importerats och som inte är inhemska i Sverige. Som trädgårdsägare bör man se till att ta bort dem innan de gör stora skador, både på ens egen tomt och i naturen där de hotar den biologiska mångfalden. 

Läs också: Skräck-växten parkslide invaderar hennes hus

Här är växterna du ska se upp med, enligt Naturvårdsverket:

invasiva växter - jättelupin

1. Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)

Mycket spridd i landet, men kan hejdas lokalt med ihärdiga åtgärder.

2. Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) 

Växt som sprätter iväg sina frön. Den är spridd i hela landet.

invasiva växter - jätteloka

3. Jätteloka (Heracleum mantegazzianum) 

Jätteväxt som är spridd i hela landet. Har växtsaft som kan ge brännskador på huden.

4. Parkslide (Reynoutria japonica)

En av de värsta och mest seglivade invasiva främmande arterna i landet.

Läs också: Allt om parkslide – så utrotar och bekämpar du den invasiva växten!

5. Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)

En mycket invasiv våtmarksväxt som det fortfarande finns chans att utrota!

invasiva växter - vresros

6. Vresros (Rosa rugosa) 

Vanlig i stora delar av landet. Möjlig att bekämpa när den är liten.

7. Sidenört (Asclepias syriaca)

Finns framförallt i södra Sverige. Är giftig och allergiframkallande. 

Det kan du göra för att undvika spridning av invasiva växter: 

  • Försök att ta bort dem så fort som möjligt. Det är viktigt att få bort hela växten, särskilt frön och rötter. Lättast är det innan de gått i blom för att undvika fröspridning. Var försiktig – när det gäller till exempel parkslide kan minsta lilla kvarbliven rotbit ge upphov till en ny planta! 

  • Släng aldrig avfall av invasiva växter i naturen, på komposten eller i trädgårdsavfallshanteringen på återvinningsstationen.

  • Det säkraste är att bränna upp växtdelarna. Har du inte tillstånd av kommunen att bränna trädgårdsavfallet själv så fråga din återvinningscentral vad de har för rutiner för att ta hand om invasiva växter. 

  • Vid transport av avfallet är det mycket viktigt att det läggs i väl förslutna säckar så det inte fröar av sig eller att delar faller av längs vägen. 

  • Upptäcker du någon av dessa arter i naturen ska du rapportera in fyndet, med bild, till Artportalen.  

Källa: Naturvårdsverket


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar