10 steg till miljövänlig trädgård

Det är roligt att odla miljövänligt! Här är 10 bästa eko-knepen – och du sparar både pengar och får nya muskler på köpet.


1. Jordförbättra och kompostera

Grunden till att växterna ska trivas i din trädgård är bra jord. En kompost ger dig egen jord som du dessutom vet vad den innehåller. Ska du köpa ny jord välj ekologisk jord, gärna med maskar i.

Är du osäker på vad du behöver för att förbättra din jord? Skicka in ett jordprov till Markkarteringstjänst för analys eller fråga på plantskolan.

2. Välj rätt växter

Väljer du växter som trivs i dina förutsättningar när det gäller jord, ljus och växtzon, då minskar du risken för sjukdom och skadedjursangrepp – och därmed behovet av bekämpningsmedel. Välj helst E-plantor, särskilt när det gäller viruskänsliga växter som fruktträd, rosor och potatis.

3. Gödsla naturligt

Övergödsla inte och använd inte konstgödsel utan välj exempelvis stenmjöl, utspädd urin, lövmull, komposterad stallgödsel, kompost, träaska och gräsklipp. Gröngödsling – att odla en snabbväxande gröda som exempelvis lupiner eller baljväxter som plöjs ned som gödning i jorden, är en metod som blivit allt vanligare.

KRAV-märkt plantjord, godkänd för ekologisk odling, Hasselfors Garden

4. Äng istället för gräsmatta

En perfekt gräsmatta kräver klippning, gödsel och kanske bekämpningsmedel. Ängen är lättskött, vacker och lockar till sig nyttiga smådjur.

5. Samodla smart

Vissa växter hjälper också varandra att skrämma bort skadeinsekter. Till exempel gillar inte kålfjärilens larver starkt doftande krasse. Basilika bredvid tomaterna hjälper till att hålla skadeinsekter borta, liksom gul lök vid jordgubbarna. Lavendel drar till sig pollinerare som bin och humlor, men stoppar småflugor.

6. Fler nyttodjur

Småfåglarna äter insekter på sommaren. Fladdermöss är effektiva insektsätare som uppskattar en fladdermusholk samt nattdoftande kaprifol. Igelkotten är ett bra vapen mot sniglar, larver och skalbaggar. Bladlusätande nyckelpigor gillar rosor, renfana samt doftande pelargoner. En damm är nog det optimala för att locka nyttiga djur till trädgården, allt från fåglar till groddjur och fjärilar trivs vid dammen!

7. Bevaka mot ohyra och sjukdom

Stoppa ohyra, sjukdom och skadeinsekter snabbt genom att regelbudet, gärna dagligen, titta till trädgården. Plocka bort ohyra och sjuka växtdelar direkt. Såpvatten eller bara en hård vattenstråle är effektivt mot bladlöss. Biologisk bekämpning fungerar ofta bra. Till exempel förvirrar doftämnen i fruktträden skadeinsekter och i växthus kan man använda parasitsteklar mot vita flygare och rotkvalster mot spinnkvalster.

En planta märkt med E-plantesymbolen är frisk och utvald för att tåla vårt svenska klimat. Fruktträd med denna symbol är virusresistenta.

8. Bekämpa ogräs naturligt

Använd främst handkraft och biologiska bekämpningsmedel, ogräsättika och hett vatten räcker långt, liksom att täcka jorden med markduk.

9. Använd handkraft

Elgräsklippare och handdriven cylinderklippare är miljövänligast. Behöver du en bensindriven välj en 4-taktare med katalysator, helst Svanenmärkt. Undvik onödiga eldrivna redskap, handredskap fungerar ofta lika bra.

10. Skapa ett fungerande ekosystem

Lyckas du skapa ett naturligt fungerande ekosystem i din trädgård, med livskraftiga växter och nyttodjur som trivs, har du alla förutsättningar för en vacker, funktionell, trivsam och miljövänlig trädgård.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar