Vilken ros passar din odlingszon? Experten tipsar!

David Carlson, rosodlingsexpert och författare till boken Roshandboken, guidar till vilka rosor som passar i Sveriges åtta olika odlingszoner.

rosor odlingszoner

Förutsättningarna för att odla rosor i Skåne respektive Norrbotten är väldigt olika. Därför anges det alltid vilken härdighet som olika rosor har. Ursprung och genetik är de variabler som påverkar hur rosen kommer att trivas. En härdig ros tål till exempel både snabba temperaturväxlingar och mycket låga temperaturer.

Utgå från den odlingszon som din trädgård ligger i för att se vilka sorters rosor som kan vara lämpliga att odla. Alla rosor i odlingszoner med högre nummer än din är självklart också odlingsvärda där du bor och brukar många gånger trivas ännu bättre i ett varmare klimat.

Läs också: Så lyckas du med pioner!  

ros odlingszoner
’Blush Damask’ och ’Königin von Dänemark’ i samvaro med en gammal trädgårdsstol. Klätterrosen ’May Queen’ i bakgrunden.
Foto: David Carlson

Zon I

Vegetationsperioden är den period under året då det är tillräckligt varmt och fuktigt för att växterna ska växa. I odlingszon I är vegetationsperioden omkring 210 dygn per år. Vintrarna brukar generellt vara milda med en medeltemperatur i januari på ca –1°C, vilket ger få frostskador. Odlingszon I har ett gynnsamt klimat för rosodling och i princip alla sorter som är till försäljning via svenska plantskolor kan med framgång odlas här.

Rosor att odla i zon I:

 • ’Adélaide d’Orléans’ (zon I)
 • ’Blush Noisette’ (zon III)
 • ’Félicité et Perpétue’ (zon II)
 • ’Hermosa’ (zon III)
 • ’Indigo’ (zon IV)
 • ’Leonardo da Vinci’ (zon III)
 • ’Little white pet’ (zon III)
 • ’Mutabilis’ (zon I)
 • ’Old Blush’ (zon III)
 • ’Reine des Violettes’ (zon III)
ros odlingszoner

Ljuvliga myrradoftande blommor på klätterrosen ’Splendens’ som går att odla i zon I-III.
Foto: David Carlson

Zon II

I odlingszon II är förutsättningarna nästan lika gynnsamma som i zon I. Vegetationsperioden är ca 200 dygn per år och medeltemperaturen i januari ca –2°C, vilket ger något fler frostnätter. Här kan du fortfarande med mycket få undantag odla samtliga rosor som är till försäljning i Sverige.

Rosor att odla i zon II:

 • ’Aspirin rose’ (zon IV)
 • ’England’s rose’ (zon IV)
 • ’Frau Astrid Späth’ (zon IV)
 • ’Iceberg’ (zon III)
 • ’Königin von Dänemark’ (zon IV)
 • ’Lykkefund’ (zon III)
 • ’Mme Alfred Carrière’ (zon III)
 • ’May Queen’ (zon III)
 • ’Splendens’ (zon III)
 • ’Veilchenblau’ (zon III)

Klätterrosorna ’Splendens’ och ’Mme Alfred Carrière’ på en pergola.
Foto: David Carlson

Zon III

I zon III är vegetationsperioden ca 190 dygn per år medan medeltemperaturen i januari är ca –3°C. Frostskador kan ibland uppstå. Rekommendationen för zon III är att undvika de allra känsligaste sorterna. Alla engångsblommande buskrosor fungerar även här och förutom 10–20 sorter i respektive grupp av de engångs- och återblommande klätterrosorna samt rabattrosorna kan alla övriga rosor odlas här.

Rosor att odla i zon III:

 • ’Dupontii’ (zon IV)
 • ’Fantin-Latour’ (zon IV)
 • ’Ghislaine de Féligonde’ (zon IV)
 • ’James Galway’ (zon IV)
 • ’Pergolèse’ (zon V)
 • ’Quatre Saisons’ (zon IV)
 • ’Susan William-Ellis’ (zon V)
 • ’Sympathie’ (zon IV)
 • ’Tour de Malakoff’ (zon IV)
 • ’Winchester Cathedral’ (zon V)

odlingszoner rosor
Näpna ’Blush Noisette’ går att odla i växtzon I–III.
Foto: David Carlson

Zon IV

I odlingszon IV försämras förutsättningarna en del. Vegetationsperioden är nere på ca 180 dagar och antalet frostnätter ökar då medeltemperaturen i januari är runt –4°C. Dock fungerar fortfarande de flesta engångsblommande buskrosorna här. När det gäller de återblommande buskrosorna så klarar sig hälften medan mängden klätterrosor och rabattrosor reducerats mer.

Rosor att odla i zon IV:

 • ’Aimable Amie’ (zon V)
 • ’Cardinal de Richelieu’ (zon V)
 • ’Comtesse de Murinais’ (zon V)
 • ’Constance Spry’ (zon V)
 • ’Duchesse de Rohan’ (zon V)
 • ’Glendora’ (zon V)
 • ’Harlow Carr’ (zon V)
 • ’New Dawn’ (zon V)
 • ’Rose de Rescht’ (zon V)
 • ’The Mayflower’ (zon V)


’Trigintipetala’ är en vacker rosa ros som trivs i odlingszon V.
Foto: David Carlson

Zon V

Odlingszon V har svårare förutsättningar. Somrarna är kortare och vintrarna strängare. Vegetationsperioden är nere på ca 160 dagar. Medeltemperaturen i januari är ca –7°C. Mer än hälften av de engångsblommande buskrosorna ur grupper som gallica-, damascener- och centifolierosor samt ca en fjärdedel av de återblommande buskrosorna, bland annat portlandrosor, är härdiga i denna zon. Antalet lämpliga klätter- och rabattrosor minskar dock rejält, även om det finns odlingsvärda sorter ur grupper som floribunda- och kryprosor.

Rosor att odla i zon V:

 • ’Blush Damask’ (zon V)
 • ’Hybrida’, fylld honungsros (zon V)
 • ’Ispahan’ (zon V)
 • ’Jacques Cartier’ (zon V)
 • ’Mme Boll’ (zon V)
 • ’Mme Hardy’ (zon V)
 • ’Mme Plantier’ (zon V)
 • ’St Nicholas’ (zon V)
 • ’Trigintipetala’ (zon V)
 • ’Venusta Pendula’ (zon V)

ros odlingszoner
Även sirliga ’Mme Hardy’ går bra att odla i zon V. 
Foto: David Carlson

Zon VI

I odlingszon VI ökar antalet frostdagar och marken kan ibland vara täckt av snö upp mot 6 månader om året. Med detta minskar drastiskt listan på antalet rosor som kan odlas. Vegetationsperioden är ca 140 dygn per år och medeltemperaturen i januari ca –9°C. Dock finns det fortfarande ett antal lämpliga engångs- och återblommande buskrosor, i huvudsak vildrosor och deras närbesläktade hybrider och sorter, men också sorter ur grupper som alba- och gallicarosor.

Rosor att odla i zon VI:

 • ’Celestial’ (zon VI)
 • ’Flammentanz’ (zon VI)
 • ’Maiden’s Blush’ (zon VI)
 • ’Officinalis’, apotekarros (zon VII)
 • ’Prairie Joy’ (zon VI)
 • ’Président de Sèze’ (zon VI)
 • ’Rosa Mundi’, polkagrisros (zon VI)
 • Rosa glauca, daggros (zon VI)
 • Rosa rubiginosa, äppelros (zon VI)
 • ’Stanwell Perpetual’ (zon VI)


’Rosa Mundi’, polkagrisros.
Foto: Istockphoto

Zon VII och VIII

Slutligen har vi odlingszonerna VII och VIII som ställer de allra största kraven på de få sorter som går att odla här. Vegetationsperioden är ca 130 dygn per år. Medeltemperaturen i januari sjunker till under –10°C. I zon VII fungerar fortfarande en klätterros, samt en del alba- och vresrosor. I zon VIII klarar sig endast ett fåtal buskrosor, varav två är återblommande.

Rosor att odla i zon VII och VIII:

 • ’Frankfurt’, kyrkogårdsros (zon VII)
 • ’Hurdal’ (zon VII)
 • ’Louise Bugnet’ (zon VII)
 • ’Lövhult’ (zon VII)
 • ’Maxima’ (zon VII)
 • ’Minette’, svearnas ros (zon VII)
 • ’Polstjärnan’ (zon VII)
 • ’Svea’ (zon VII)
 • ’Suaveolens’ (zon VII)
 • ’Vaplan’ (zon VII)
 • ’Hansa’ (zon VIII)
 • ’Poppius’ (zon VIII)
 • Rosa acicularis, finnros (zon VIII)
 • Rosa majalis, kanelros (zon VIII)
 • Rosa majalis ’Foecundissima’ (zon VIII)
 • Rosa pendulina, bergros (zon VIII)
 • Rosa rugosa, vresros (zon VIII)
 • Rosa spinosissima, pimpinellros (zon VIII)
 • Rosa spinosissima ’Plena’, Finlands vita ros (zon VIII)
 • ’Totenvik’ (zon VIII)


Härdiga ’Minette’ klarar zon VII.
Foto: Istockphoto

roshandboken odlingszoner
david carlson

Texten är ett utdrag ur Roshandboken, David Carlson (Roos & Tegnér). 


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar