Lägga trädgårdsgångar

Här finns en beskrivning hur du anlägger en trädgårdsgång.


A:
– Marktegel: Gult, rött och brunt, ca 5 cm tjocklek
– Betongplattor: Olika typer, t ex med frilagd ballast, ca 5 – 7 cm
– Skiffer: Grå – svart, ca 3 – 4 cm tjocklek
– Kullersten: Lämplig diameter ca 7 – 10 cm
– Gatsten: Stor 14 x 20 cm, liten 8 – 10 x 8 – 10 cm 
– Kubb: Hårt kärnvirke, längd ca 15 – 20 cm

 

B:
Verktyg: Träreglar, 50 x 25 mm järnrör, snören, pinnar, tumstock, vattenpass, vatten eller vibratorplatta, skyffel, kratta, bräda/riktskiva, läggningshandtag och puckhammare/gummiklubba.

C:
Så här gör du:
Gräv ur 20 – 25 cm av den tänkta ytan och jämna till. Lägg ut geotextil över ytan, och därpå ett 10 – 15 cm bärlager. Vattna eller vibrera ner detta lager. Jämna ytan, lämpligen med 0,8 mm samkross, inte mer än 4 cm tjockt. Lägg sedan två banor av rör eller trälister med över-sidan i nivå med plattornas undersidor. Väg av banorna så att de ligger parallellt, i samma nivå och så att avdragsbrädan axlar båda samtidigt. Spänn ett snöre för att väga av banorna mot den tänkta ytan med ett sista fall (1 – 2 cm vid huset). Jämna sättgruset mellan banorna med avdragsbrädan, så att all överflödig sand avlägsnas. Bädden är så färdig för plattsättning – ta banorna ur bädden och återfyll försiktigt efter hand. Plattorna ska ha en fog på 3 mm för att ytan ska bli stabil. Återfyll fogarna med 0,8 mm fogsand som borstas och vattnas ner i omgångar.

D:
Rekommenderat sättgrusdjup för några typer av beläggning

E:
Rekommenderad gångbredd
Öka bredden i kurvorna på körvägar. Låt inte flera fogar mötas, hållfastheten blir då sämre. Dimensionera plattorna efter användningsområdet. Sättgruset bör vara jämnt. Försök inte slå ner plattorna i gruset i efterhand. Trampstenar kan läggas direkt i jorden och sticka upp 1 – 1,5 cm.

Teckningar: Bo Jansson

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar