Plana ut gruset när du anlägger terrass

För att få en fin och plan terrass bör du plana ut sättgruset innan du lägger markstenen. Så här gör du!


Det översta skiktet grus – sättgruset – skall ligga absolut plant så att stenarna också hamnar plant. Om du lägger ett par rör med 20-25 mm diameter i sidorna och sedan drar av gruset med en lång rak bräda så får du en plan bädd. Du kan nöja dig med endast fyra pinnar och två linor, men vi rekommenderar varmt att du sätter upp flera pinnar och drar flera linor. Det underlättar!

Gör så här


1. Knacka ner flera pinnar i marken och sätt dem så att avståndet mellan dem är högst 2 meter.

2. Spänn linor mellan pinnarna. Linorna skall sitta på samma höjd som ovansidan av den kommande beläggningen. Justera linorna så att du får ett fall.

3. Lägg rören, som du senare använder som nivåhållare, i grusbäddens sidor. Avståndet från rören till linorna skall vara exakt lika med tjockleken på stenarna.

4. Fyll på sättgrus så att rören täcks och dra sedan ut gruset med den långa raka brädan. Dra brädan i sicksack längs med rören så att gruset följer med och hamnar i nivå med rören. Fyll igen eventuella svackor och dra ut gruset igen. När du är klar lyfter du upp rören försiktigt och fyller igen hålen efter dem med grus.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar