Så fixar du blöta gräsmattan

Våren är den blöta gräsmattans tid. Vad kan man göra när det plaskar så där förfärligt om fötterna? Finns det några tips som kan rädda gräsmattan från att vara en damm?


Våren är alltid efterlängtad. I synnerhet en vår som denna där vintern har varit ovanligt lång och ovanligt vit. Många trodde att det skulle orsaka fler och svåra översvämningar. Sanningen är att trots det tjocka vintertäcket så har snön smält utan att orsaka den blöta många förväntade sig.

Men om gräsmattan ändå är lerig och fuktig. Vad kan man göra för att få den att torka upp fortare om våren?

Rätt dränering är A och O

En vanlig gräsmatta blir blöt efter vintern. Om det är så att den inte torkar upp har du ett problem.

– En blöt gräsmatta beror oftast på att dräneringen inte är tillräcklig, att jorden har en hög lerhalt och inte är självdränerande. Rätt dränering från början är A och O för att få en torr gräsmatta, säger Bengt Hansson på Weibulls.

Själva jordmånen eller en dålig dränering är de vanligaste skälen till blöta gräsmattor. Ett annat skäl är svackor så vattnet ej kan ledas från gräsmattan. Om du har stillastående vatten på vissa delar av trädgården bör du se till att dessa försvinner. För att åtgärda dessa krävs större insatser i form av att förbättra trädgårdens dränering.

– Dränering är det första och bästa sättet att få ordning på blöta gräsmattor, säger Bengt Hansson.

– Har du områden med ojämnheter, till exempel svackor, så kan du skära ut grässvålen runt håligheten. Sen fyller du upp med matjord och lägger tillbaka grässvålen. Här är det viktigt att vattna så att svålen snabbt växer fast igen.

En god dränering är grundförutsättningen för att gräsmattan ska torka upp ordentligt.

Först upp ur gräset är lökarna. Här kommer påskliljorna blomma om några veckor.

Dressa gräsmattor som är lite blöta

Våren gör nästan alla gräsmattor lite blöta. Om du har en gräsmatta som bara är ”lite” blöt, och som sedan långsamt torkar upp så finns det enklare åtgärder. Att dressa hela gräsmattan är enkelt med en liten dressvagn och ger effekt. Men det skall vara grus utan mull om du har blöt lerjord. Toppdressa betyder att man tillför extra sand till jorden. Den toppdress som säljs i butiker är som regel uppblandad med mull. Denna toppdress är bra för att jämna till gräsmattan lite eller att man toppdressar efter att man sått ut frö.

– För lerjordar som behöver lättas upp är det rent dressgrus du skall köpa och sprida ut, säger Bengt Hansson.

– För att verkligen få effekt så bör du dressa flera gånger om året i många år. Du kan bara tillföra några millimeter sand åt gången men detta kan du göra många gånger istället.

Dressa gör du alltså för att få en bättre luckrare jord men också för att jämna ut gräsmattan. Små ojämnheter kan du få bukt med genom dressning.

Utnyttja fukten

En blöt gräsmatta behöver inte bara vara problem. Du kan också passa på att utnyttja fukten. När det gäller att välta gräsmattan är det det bäst att göra det när den är blöt/fuktig eftersom marken lättare formar sig då. En torr gräsmatta är helt enkelt för hård för att jämna till, en fuktig formar sig.

– Passa på att välta gräsmattan nu om våren när den är fuktig. Det ska göras när snön smält och gräsväxten inte kommit igång riktigt, säger Bengt Hansson.

Gör rätt från början

Per Sommar på företaget Färdig gräsmatta arbetar mest med att anlägga nya gräsmattor. Då har man goda förutsättningar att göra allt rätt från början.

– I nyprojekterade villaområden är det ofta problem med dåligt dränerade gräsmattor. Runt husen ligger ofta en kraftig jord som är dåligt dränerad. Många lägger sedan bara på matjord och rullar ut den färdiga gräsmattan. Det är fint i några år men sen blir det ofta problem, säger Per Sommar.

Som sagt, en god dränering är grunden. Per Sommars teknik är att arbeta med täckdiken.

– Min teknik är att göra många små singelfyllda täckdiken. Det är vinklade schakt på cirka ½ meters djup. I dessa lägger vi ner dräneringsslangar som ansluts till större diken, tomtgränsen eller häcken. Detta är alltså ett arbete som görs innan man rullar på den färdiga gräsmattan, säger Per.

Fakta

Fukt över stora delar av gräsmattan/alternativt hela
Har man problem med fukt över hela gräsmattan kan man ganska enkelt åtgårda detta genom dressning. Enklaste sättet att jämnt fördela dressen är att använda en liten dressvagn. Om du har blöt lerjord ska du dressa med grus utan mull. Den toppdress man köper färdig i handeln är som regel sand uppblandad med mull. Denna toppdress är bra för att jämna till gräsmattan lite eller för att strö ut efter att man sått ut frö.

Problem vid enstaka ställen
Är det så att man i trädgården har en enstaka plats där vattnet inte rinner undan tipsar Bengt Hansson om följande: Har man områden med ojämnheter, till exempel svackor, så kan man skära ut grässvålen runt håligheten. Sen fyller man upp med matjord så att håligheten försvinner och gräsmattan blir jämn. Lägg sen tillbaka grässvålen. Här är det viktigt att vattna så att svålen snabbt växer fast igen.

Allvarliga fuktproblem över hela tomten
Vid allvarliga problem med blöta över hela tomten bör man kontakta ett företag som kan se över hela trädgårdens dränering. Det går att själv gräva små diken som leder bort vattnet men för bästa resultat bör man kontakta en dränerinsgfirma.

Vi i villa tipsar dig

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar