Så grillar du säkert!

Äntligen sol och värme. Såklart man vill grilla! Så här grillar du säkert!

Läs också: Då är det dags att klippa gräsmattan

1. Kolla med din kommun så att det inte är eldningsförbud, något kommunen ju kan utfärda under varma torra somrar.

2. Följ grillens bruksanvisning. Beroende på vilken typ av grill du har så finns det olika risker att anpassa sig efter. Se till att kontrollera gasolslangen inför varje säsong genom att böja den och se så att inga springor uppstår. Använd aldrig bensin eller liknande bränslen till kolgrill.

3. Placera grillen säkert. Grillen ska stå på plant underlag så att den inte råkar välta. Om du vill grilla på altanen  – se till att du har grillen på en obrännbar plåt, stenplatta eller liknande under grillen. Låt grillen stå ett par meters avstånd till fasad eller eventuella altanräcken. Låt inte grillen stå under tak.

Mat på grill
Många bränder uppstår efter grillningen. 

4. Håll grillen under god uppsikt. Den som tänder grillen ansvarar för att grillningen sker säkert. Många olyckor sker på grund av alkoholkonsumtion eller att barn leker i närhet av grillen.

5. Var förberedd på att det kan gå fel. Se till att ha en handbrandsläckare, brandfilt, hink med vatten eller trycksatt trädgårdsslang i närheten av grillen.

6. Släck ordentligt! Många bränder uppstår efter grillning. Se till att el- och gasolgrill är ordentligt avstängd och att kol, briketter och engångsgrillar kyls med rejält med vatten efter grillningen.

Källa: Johannes Eklund, Kompetensområdesansvarig, Anticimex

Läs också: 5 enkla grönsaker du kan odla själv


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar